Blog

Mistrivsel Blandt Unge i Danmark: En Dybdegående Undersøgelse af Børn og Unges Trivsel

Mistrivsel blandt unge er en udfordring, der præger det moderne samfund, og Danmark er ingen undtagelse. Unge menneskers trivsel er af afgørende betydning for deres fremtidige velbefindende og samfundets stabilitet som helhed. Dette artikel vil … Læs Mere

Sikring af børns velfærd: Et nærmere kig på Danmarks omsorgsmodel

På børnevelfærdsområdet står Danmark som et lysende eksempel på et land, der sætter sine yngste borgeres trivsel og udvikling i højsædet. Kendt for sine progressive politikker, omfattende støttesystemer og engagement i børns rettigheder, har Danmark … Læs Mere

Virker ‘en dosis natur’ på samme måde som ‘en dosis medicin’ mod ADHD hos børn?

Det undersøger Matt Stevenson bl.a. i sit ph.d.-projekt hos Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet. Denne tese bliver belyst i programmet ”Natursyn” på DR P1, og det kan kun glæde os, at forskning … Læs Mere

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet

Antallet af børn under fattigdomsgrænsen steg med 10.500 børn alene i 2016. Det skyldes især kontanthjælpsloftet. Særligt i de kommuner, der i forvejen havde en høj andel etårs-fattige børn, har stigningen været stor. På Lolland-Falster, … Læs Mere