P1000799

Outdoor-kursus

NaturCompagniet har en ambition om at gøre ”Outdoor-kurser” blandt børn og unge lige så udbredte som ”Førstehjælps-kurser”. Hvor ”Førstehjælps-kurser” bidrager til at opbygge en færdighed i at håndtere fysiske ulykker og opståede livstruende situationer, vil ”Outdoor-kurser” hjælpe til at unge dels kan komme sig oven på en krise (fysisk/psykisk), dels at forebygge psykiske lidelser.

Naturen kan genetablere selvværd og tryghed

Internationale forskningsresultater indenfor området natur og helse, viser at naturen har en stor indvirkning på menneskers mulighed for at blive helbredt. Når en person er i en krise, med svag psykisk kraft, er naturen vigtig for at genetablere tryghed og ro. Det kan gøre det muligt for ham eller hende, at reducere bl.a. angst og i stedet begynde at udvikle positive tanker. Her findes muligheden for at skabe en forandring gennem at konfrontere sindet med signaler fra naturen som viser, at faren er overstået og miljøet er trygt.

Naturen kan ses som en støttende baggrund. For at være modtagelig for en positiv forandring, må man føle sig tryg, men også opleve at omgivelserne er tiltrækkende og attraktive. Naturen kan være en forudsætning, et udgangspunkt, for at bygge en bro mellem følelser og intellekt.

At have adgang til naturen regelmæssigt har en positiv forebyggende effekt på børn og unges velbefindende. Børn og unge som er meget i naturen påvirkes mindre af sine livskriser end de der kun har få eller ingen muligheder for naturoplevelser.

Behov for nye stier

Børn og unge opholder sig mindre i naturen end nogensinde tidligere, og samtidig ser vi flere og flere, der lider af stress, ensomhed, søvnproblemer, depression og mobning. Er der en sammenhæng? Det mener vi, efter at have læst stort set al international litteratur omkring emnet.

Derfor er der et stort behov for at skabe den rette motivation og ikke mindst de nødvendige forudsætninger for at børn og unge finder det tiltrækkende og attraktivt at opholde sig i naturen.

Hvis de unge i deres færd i naturen ikke kan holde varmen, bliver våde eller er sultne, vil de med stor sandsynlig ikke få det udbytte naturen kan give dem. Derfor har ”Outdoor-kursus” netop fokus på disse forhold, og gennem kursus opøver de unge færdigheder i at opholde sig udendørs i al slags vejr og under alle forhold. Endvidere får de unge indsigt i hvordan hjernen fungerer, og dermed hvordan naturen kan bidrage til positive stimuli af sanser og sind.

Lignende projekter

Flere institutioner og forskere i Danmark peger også på de positive effekter naturen har for børn og unge. Men da der ikke er evidensbaseret forskning i dette land, må løsninger fra offentlig side vente. Faktisk må man vente i fire år indtil Syddansk Universitet fremkommer med dokumentation omkring danske børn og unge.

Denne ventetid kan forekomme meget mærkværdigt, da man må antage at svenske og norske børn og unge i stor udstrækning minder om ditto danske. I vores nabolande har man forsket i emnet gennem årtier og alle resultater peger på den positive effekt. Man er oven i købet så langt, at man ved hvilke naturområder – skov, mark, vandløb og hav -, der har størst effekt på givne psykiske lidelser.

”Outdoor-kursus”

Men vi kan ikke vente i fire til fem år, og efterlade endnu en ungdomsårgang uden de værktøjer naturen kan give dem – til at have bedre forudsætninger for at øge deres indlæring og kreativitet, fungere bedre socialt, få øget selvværd, håndtere eller forebygge stress, ensomhed, søvnproblemer, depression og mobning.

Vi er i færd med at opstille kursusforløb og teste det overfor børn og unge. De første kurser vil vi afholde til efteråret.

 

Socialt iværksætteri

IMG_4577

Sociale virksomheder sættes på den politiske dagsorden

Alle taler om dem, men nu vil regeringen og Enhedslisten gøre noget ved det: De såkaldte socialøkonomiske virksomheder. Virksomhederne, som har det til fælles, at de ansætter personer med nedsat arbejdsevne, handicap eller sociale og psykiske problemer.

Socialt iværksætteri

Social Entrepreneur

Definition af Social Entreprenørskab

Der er næsten lige så mange definitioner af Social Entreprenørskab, som det antal personer der anvender udtrykket.

Sociale udfordringer

IMG_1361

Skoleelever bevæger sig alt for lidt

Skolebørn er langt fra målet om en times daglig motion. Både skole og forældre skal rykke, hvis det skal nytte.


Sociale udfordringer

P1000860

Hele vejen rundt – Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer

Unge med rusmiddelproblemer har brug for støtte fra fagpersonerne omkring sig. De har det typisk svært på mange områder i deres liv og hverdag, og de oplever ikke altid, at deres problemer med rusmidler er de største eller dem, der fylder mest.

Socialt iværksætteri

IMG_2330

Socialt design

Designere kan bidrage til at skabe bedre velfærdsydelser til færre penge!

Sociale udfordringer

Teknologi 008

Anbragte børn er tabere i IT-samfundet

Det afspejler en undersøgelse fra Børnehjælpsdagen, der finder, at blot hver tredje anbragte barn/ung har sin egen personlige computer.


Sociale udfordringer

DSC_1132

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk

Det viser en ny rapport fra SFI, der kortlægger effekterne af slægtspleje sammenlignet med familiepleje.

Sociale udfordringer

IMG_2888

Curling-debat fjerner fokus fra reelle problemer med børn og unge

Det største problem omkring børn og unge i dagens Danmark er ikke, hvordan den brede middelklasse opdrager deres børn. Det største problem er den gruppe af udsatte unge – fra alle samfundslag – som lever uden kærlighed og støtte fra deres forældre.

Sociale udfordringer

DSC_0605

Vold mod børn

Hvad er vold, og hvorfor sker det?


Sociale udfordringer

IMG_1839

“Jeg kommer heller ikke idag”

Ofte – men ikke altid – kan sårbarheden ses. Den kan ses i den unges adfærd, som for eksempel kan være udadreagerende eller selvdestruktiv.

Socialt iværksætteri

DSC_0679

Socialt entreprenørskab

I denne artikelsamling formidles den nyeste viden om et fænomen, der i disse år er under hastig udbredelse: Socialt iværksætteri.

Socialt iværksætteri

IMG_4033

Anerkendende støtte hjælper udsatte unge på vej

I det forebyggende arbejde med udsatte 18-22-årige fokuserer foranstaltningernes kontaktpersoner på at støtte de unges egne kompetencer og netværksdannelse.


Rapporter/LitteraturSocialt iværksætteri

Hike Esrum

Positive sammenhænge mellem sårbare unge og natur

Gennem de to år fonden har drevet NaturCompagniet, har vi kunne iagttage en lang række fordele og udviklingsmuligheder, der er forbundet med at de sårbare unge opholder sig i naturen over flere dage.

Sociale udfordringer

IMG_3029

22.000 børn og unge har en psykiatrisk diagnose

Antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, er eksploderet.

Socialt iværksætteri

IMG_0664

KAMPAGNE: Flere børn og unge i naturen

Vi er i færd med at kontakte et hold med meget forskellig baggrund til at hjælpe os. Vi vil invitere hjerneforskere, kunstnere, erhvervsfolk, psykologer, pædagoger og naturvejledere til sammen med os at afholde et “brainstorm-møde” om mulige løsninger. Det vil naturligvis foregå i naturen – ødemarken i Sverige, og er planlagt til afholdelse slut september.


Sociale udfordringer

DSC00133

Natur til hjernen

Forskning viser, at forsøgspersoner, der gik ture i naturen, følte sig langt mindre deprimerede og trætte end dem, der gik tur i et shoppingcenter

Socialt iværksætteri

IMG_4179

Det sociale enzym – Debat om velfærdssamfundet!

“Det sociale enzym” er et bud på, hvad der kan være den nye sammenhængskraft i vores velfærdssamfund.

Socialt iværksætteri

DSC_2774

Social innovation

Det drejer sig ikke nødvendigvis om flere penge til det sociale område, men om at skabe nye modeller for forebyggelse og løsning af sociale problemer.


Sociale udfordringer

IMG_4496

Børn lider mentalt af natur-mangel

Ny forskning viser, at et tættere naturforhold gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedtilstand.

Sociale udfordringer

IMG_3638

Beskrivelse af psykiske sygdomme blandt børn

I denne artikel gives en kort gennemgang af de mest udbredte psykiske sygdomme hos børn og unge.

Socialt iværksætteri

blyanter_

Sociale Iværksættere

I grænselandet mellem det offentlige, private virksomheder og frivilligorganisationer findes en gruppe ildsjæle med et stærkt socialt engagement.


Socialt iværksætteri

IMG_2498

Hjælp til unge med at genfinde troen på sig selv

Unge med psykiske udfordringer har brug for støtte til at komme i gang med uddannelse eller job. Ellers risikerer de at falde uden for arbejdsmarkedet.

Sociale udfordringer

IMG_9891

Hvem er nutidens ungdomsgeneration?

Hvad kendetegner nutidens ungdomsgeneration? Kan man overhovedet tale om én generation, eller er de unge alt for forskellige? Hvordan adskiller ungdommen sig fra tidligere generationer, og hvordan er forholdet mellem generationerne?

Sociale udfordringer

IMG_1571

Fattige børn på dagsordnen

60.000 danske børn befinder sig under fattigdomsgrænsen. De lever i familier, hvor der i reglen ikke er råd til ferieoplevelser, fritids­aktiviteter, en ordentlig børnefødselsdag eller bare det at få en ordentlig madpakke med til frokost. Det kan medvirke til social isolation, hvilket kan skabe problemer for børnene langt ud i fremtiden.


Sociale udfordringer

DSC_0140-1

Brug for en forstærket ADHD-indsats

Der er meget at vinde for den enkelte ved en forstærket indsats. For eksempel ved at vende en ofte tilstedeværende negativ spiral med nederlag efter nederlag.

Socialt iværksætteri

Suså

Nyt projekt: NatureWorks

NatureWorks er et sammenhængende vejledningsforløb for udfordrede unge i alderen 15 til 25 år, hvor hovedsagelig uderummet og naturen danner de pædagogiske rammer for aktiviteterne.

Sociale udfordringer

IMG_1946

Uholdbart – Hvem tager ansvar for en ufaglært generation?

Krisen har ramt de unge hårdt. Ungdomsarbejdsløsheden er i dag på ca. 13 procent, og mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve.


Socialt iværksætteri

Smil i sten

Ny platform for sårbare unge

Fonden vil udvikle en platform, hvor børn og unge der har fået stilet en diagnose, kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udredningen.

Socialt iværksætteri

Soveposer1

Sommer Adventure

NaturCompagniet inviterer børnefamilier, der ikke selv har råd til ferie, på adventure i den svenske vildmark. Vi vil give børnene og deres forældre nogle vidunderlige oplevelser i naturen, og skabe et frirum så de føler, at de er på ferie.

Sociale udfordringer

IMG_2919

Ungekompasset

Psykisk sårbare unge savner oplysninger og overblik over deres muligheder for at få hjælp. Det kan hjemmesiden – Ungekompasset.dk – råde bod på.