IMG_3783

Fonden arrangerer støttegruppe i naturen for sårbare unge

Under projektet ”NaturCompagniet” har SPRiNGSTERS netop været på en to dages tur med en gruppe psykisk sårbare unge og deres terapeut. De unge er alle dobbeldiagnosticeret; dvs ved siden af deres psykiatriske diagnoser har alle et alkohol eller stofmisbrug.

De unges hverdag har igennem mange måneder indeholdt daglig undervisning i dagbehandlingen, samt individuel samtaleterapi. Alle er diagnosticeret med bl.a. PTSD (posttraumatisk stress syndrom), ADHD, hashpsykose, generaliseret angst eller andre personlighedsforstyrrelser og alle, uden undtagelse, har ført en omtumlet tilværelse, med bl.a. tidlig anbringelse udenfor hjemmet, mange skoleskift og problematiske familieforhold, hvor en eller begge forældre er død eller misbruger/alkoholiker.

Disse unge mennesker har mange udfordringer; at lære at håndtere hverdagen uden brug af stemningsændrende midler, med stoffer og alkohol, som har tjent som en slags selvmedicinering og overlevelsesstrategi, er en stor mundfuld,  især når selvstøtten og selvværd ikke er i balance eller ikke eksisterende. Ingen af de deltagende unge, er opvokset med at bruge naturen, så denne udflugt er et helt nyt tiltag i deres behandling, og var tænkt som frirum, et pusterum fra en i øjeblikket meget struktureret hverdag midt i København.

Den første ”NaturCompagniet”

Turen gik til øen Hven (Sverige) med båd, hvor alle skiftedes til at styre for sejl. Ved ankomsten fik de unge til opgave, at stille et stort telt på stranden, samle brænde ind og gøre feltkøkkenet klart. Efter en vandretur rundt om øen, hjalp et hold med at tilberede maden og et andet etablerede bålplads og tændte bål. Middagen blev indtaget under stjernehimmelen med varme fra bålet. Her var der ro, og de unge blev meget stille og optaget af ”væren”, en tilstand, som ikke fylder meget i deres dagligdag, hvor computeren, playstation og mobiltelefonen altid er ved hånden som tidsfordriv.

Inden morgenmaden  næste dag, var der flere der gik tur, og andre tog en morgendukkert. Efter nedtagning af telt og sammenpakning af alt udstyr, sejlede gruppen tilbage til Danmark, og ved afskeden insisterede alle på, at turen skulle gentages – måske i kano på Susåen, eller en vandretur på Hallandsåsen, eller måske overnatning i shelters på Skovskolen i Nødebo? Alle var enige om, at den første ”NaturCompagniet” havde været en fantastisk succes!

Projektet levede med andre ord op til målsætningen om at skabe en oase for de unge. Et fristed i naturen, væk fra hverdagens stress. Et sted hvor der er tid til væren, til fordybelse, og til at opleve hinanden fra nye sider. Ikke mindst vil ”NaturCompagniet” give de unge en god oplevelse i naturen – en positiv oplevelse, som de kan se tilbage på og lære af.

Evaluering

Tilbage i gruppens stoffrie dagbehandling blev tiden brugt på, at tale om turen. Alle gav udtryk for at have nydt, at opleve hinanden på en ny og afslappet måde, udenfor behandlingen. At have plads til at kunne gå en tur alene og samtidig være en del af et fællesskab, blev nævnt som en dejlig oplevelse. Samtidig var flere af de unge meget overrasket over, at det at være i så stille og smuk natur, havde givet dem en bedre nattesøvn og en naturlig træthed.

Deres behandlere brugte også dagen derpå til at evaluere turen og stille skarp på den enkeltes adfærd, som en slags mikrokosmos, hvor hver enkelt unge fik feed back fra de andre, om hvordan de hver i sær havde været påvirket af hinanden med deres humør og adfærd. Dvs. en læreproces uden der er fokus på selve indlæringen, men i stedet fokus på at være sig selv. Der blev talt om friheden til at tage ansvar for sig selv og for at tage ansvar for at være en del af en gruppe.

Hvad kan “NaturCompagniet” inspirere til – naturens potentiale

God plads, frisk luft og masser af lys, mindre støj og stress, færre sygedage, bedre motorik, bedre koncentration, stimulering af kreativiteten, færre konflikter, mere hensynsfuldhed og lydhørhed overfor hinanden.

Der er ingen tvivl om, at plads er en vigtig faktor, når der tales om trivsel for psykisk sårbare børn og unge. Uderummet byder på ”højt til loftet” og lyden kastes ikke rundt mellem væggene, som i skolen og hjemmet. De unge får også bedre mulighed for, at kunne koncentrere sig i naturen. Meget tyder på, at mere plads, lys, luft, mindre stress og et betydelig lavere støjniveau har positiv indvirkning på deres koncentration.

Naturen stimulerer kreativiteten, da børn og unge i naturen skal arbejde lidt mere for at blive underholdt. Det kræver koncentration blandt andet at klatre i træer og lave bålmad. De unge får ydermere skærpet opmærksomhed når de færdes i naturen. Denne opmærksomhed lærer de unge, at opfatte omgivelserne mere skarpt og opdage sindsstemninger hos de mennesker de er sammen med. Når der er ro og god plads til fordybelse og refleksion skabes et godt fundament til at forholde sig til kammeraterne på en hensigtsmæssig måde.

Naturen er verdens største legeplads, med ”højt til loftet” og nærmest ubegrænsede kvadratmeter at boltre sig på og ved at udnytte det større ”legerum” naturen byder på, kan ”territoriekonflikter” mellem de unge reduceres og deres energi kan bruges på at udvikle sociale færdigheder. Det kan blive meget vanskeligt for børnene, at finde ro og plads til sociale udviklingsrum, hvis konflikter hele tiden slår legen i stykker.

Naturen byder på mere udfordrende og ”legeuopslidelige” elementer. De unge bliver udfordret på flere niveauer, og alle unge kan finde noget, der passer til netop det niveau den enkelte er på.  Ved at bruge naturen kan konflikter reduceres. Det sociale spillerum øges, hvilket forbedrer de unges muligheder for at udvikle sig socialt. Den enkelte får større indsigt i de påkrævede sociale spilleregler de udsættes for. Tiden bruges på konstruktive pædagogiske aktiviteter og i mindre grad på løsning af konflikter, og yderligere bliver hverdagen mindre fyldt med irritationer og støj.

Socialt iværksætteri

IMG_4179

Det sociale enzym – Debat om velfærdssamfundet!

“Det sociale enzym” er et bud på, hvad der kan være den nye sammenhængskraft i vores velfærdssamfund.

Sociale udfordringer

IMG_1946

Uholdbart – Hvem tager ansvar for en ufaglært generation?

Krisen har ramt de unge hårdt. Ungdomsarbejdsløsheden er i dag på ca. 13 procent, og mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve.

Socialt iværksætteri

blyanter_

Sociale Iværksættere

I grænselandet mellem det offentlige, private virksomheder og frivilligorganisationer findes en gruppe ildsjæle med et stærkt socialt engagement.


NaturCompagniet

IMG_4483

Virker ‘en dosis natur’ på samme måde som ‘en dosis medicin’ mod ADHD hos børn?

Det er bare et af de spørgsmål, Matt Stevenson undersøger i sit ph.d.-projekt hos Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet.

Sociale udfordringer

Teknologi 008

Anbragte børn er tabere i IT-samfundet

Det afspejler en undersøgelse fra Børnehjælpsdagen, der finder, at blot hver tredje anbragte barn/ung har sin egen personlige computer.

Sociale udfordringer

IMG_3029

22.000 børn og unge har en psykiatrisk diagnose

Antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, er eksploderet.


NaturCompagniet

IMG_4117

Hvorfor virker NaturCompagniet så godt overfor sårbare unge?

Der er ingen tvivl om, at plads er en vigtig faktor, når der tales om trivsel for psykisk sårbare børn og unge. Uderummet byder på ”højt til loftet” og lyden kastes ikke rundt mellem væggene, som i skolen og hjemmet. De unge får også bedre mulighed for, at kunne koncentrere sig i naturen.

Socialt iværksætteri

DSC_2774

Social innovation

Det drejer sig ikke nødvendigvis om flere penge til det sociale område, men om at skabe nye modeller for forebyggelse og løsning af sociale problemer.

NaturCompagniet

Regn Bål

Godt humør i regn og blæst

Forårets støttegrupper i naturen har været præget af regn og blæst. Men vi har udstyret til at klare det, og de unge har ikke ladet sig påvirke af det ustadige vejr. Tværtimod. Det har givet en styrket oplevelse af sammenhold og fællesskab.


NaturCompagniet

Regn Bål

Sårbare unge i ødemarken – uden net og sociale medier

De sårbare unge koncentrerer sig, og er fuldt fordybet i det helt basale – at holde sig tørre, varme og mætte. Det er en tilstand, der ligger uendeligt langt væk fra deres hverdag, hvor de hele tiden er ”på” – nettet og de sociale medier.

Socialt iværksætteri

IMG_2498

Hjælp til unge med at genfinde troen på sig selv

Unge med psykiske udfordringer har brug for støtte til at komme i gang med uddannelse eller job. Ellers risikerer de at falde uden for arbejdsmarkedet.

Socialt iværksætteri

Phonejuni 017

Pensler kan være den nye pille

Når mennesker med psykiske sygdomme får hjælp til at udtrykke sig kunstnerisk, får de det bedre.


NaturCompagniet

IMG_4014

”Go Wild” – Fonden inviterer 20 unge testpiloter ud i naturen

Er du mellem 17 og 25 år, og har mod på en vandretur i de svenske skove, når foråret springer ud? Så kan du og en kammerat ansøge om at blive testpilot for NaturCompagniet.

NaturCompagniet

IMG_3963

Test af lokaliteter for støttegrupper i naturen

Disse lokaliteter opfylder ønsket om at være ”in the middle of nowhere”, og giver rig mulighed for at de unge kan opleve stilheden og ”utroligheden” i naturen.

Socialt iværksætteri

DSC_0679

Socialt entreprenørskab

I denne artikelsamling formidles den nyeste viden om et fænomen, der i disse år er under hastig udbredelse: Socialt iværksætteri.


Sociale udfordringer

IMG_2919

Ungekompasset

Psykisk sårbare unge savner oplysninger og overblik over deres muligheder for at få hjælp. Det kan hjemmesiden – Ungekompasset.dk – råde bod på.

Sociale udfordringer

P1000774

Forebyggende indsatser styrker relationer og netværk

Ny rapport giver en række gode eksempler på, hvordan man styrker relationer og netværk, udvikler sociale og faglige færdigheder, når udsatte børn og unge skal hjælpes til en positiv udvikling.

Sociale udfordringer

IMG_3638

Beskrivelse af psykiske sygdomme blandt børn

I denne artikel gives en kort gennemgang af de mest udbredte psykiske sygdomme hos børn og unge.


NaturCompagniet

Drenge Bader

Kanotur på Susåen

Unge stofmisbrugere under behandling på to dages ophold i naturen, med ro, stilhed og fordybelse. Væk fra en hektisk og larmende hverdag i København, med ”alt det” der kan friste dem.

NaturCompagnietRapporter/Litteratur

IMG_2488

Dokumentation for naturens effekt – analyser og studier

Danske børn er rykket indendørs gennem de sidste 20 år. Faktisk er der kun halvt så mange i friluftslivet, end da deres forældre var børn. De negative effekter ved væsentlig mindre tid i naturen er mange.

Sociale udfordringer

DSC_0605

Vold mod børn

Hvad er vold, og hvorfor sker det?


Sociale udfordringer

DSC_2226

Børn med funktionsnedsættelser har få venner

Funktionsnedsættelser hos børn har især betydning for deres kontakt med andre. De har flere konflikter med kammerater og lærere, end andre børn har, og større risiko for at blive mobbet og for selv at mobbe.

Sociale udfordringer

IMG_4113

Lange ventetider for psykisk sårbare børn

Ventetiden kan få konsekvenser børn med psykiske vanskeligheder. Børnene kan risikere at udvikle yderligere adfærdsmæssige vanskeligheder i ventetiden eller når de ikke er i behandling. De kan f.eks. blive aggressive eller udadreagerende.

NaturCompagniet

NC_banner_stort 2

NaturCompagniet – Støttegrupper for sårbare børn og unge

Dokumentation viser, at kursus i naturen for unge med særlige behov, er mere effektiv end den traditionelle behandling. NaturCompagniet har en virkning på mange forskellige områder, med særligt gode resultater for unge med selvtillidsproblematikker som f.eks. misbrugere, spiseforstyrrede og depressionsramte.


Socialt iværksætteri

IMG_0054

Elektronisk legeplads

Flere større legepladser i Danmark har investeret i ‘den elektroniske legeplads’, som er en interaktiv legeplads, hvor pæle på pladsen samt diverse legeremedier har tilkobling til en computer, hvor børnenes præstationer registreres.

Sociale udfordringer

IMG_1839

“Jeg kommer heller ikke idag”

Ofte – men ikke altid – kan sårbarheden ses. Den kan ses i den unges adfærd, som for eksempel kan være udadreagerende eller selvdestruktiv.

NaturCompagniet

P1000590

Vilde rødder i NaturCompagniet

Som supplement til aktiviteterne i NaturCompagniet – støttegrupper for børn og unge i naturen – er vi nu også begyndt at samle planter, bær og svampe i skove, på strande, strandenge og heder.


NaturCompagniet

IMG_4026

Børn lider mentalt af natur-mangel

Ny forskning af lektor i sundhedspædagogik ved DPU Aarhus Universitet, Karen Wistoft, viser, at et tættere naturforhold gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedtilstand.

Sociale udfordringer

IMG_1361

Skoleelever bevæger sig alt for lidt

Skolebørn er langt fra målet om en times daglig motion. Både skole og forældre skal rykke, hvis det skal nytte.

Sociale udfordringer

IMG_9891

Hvem er nutidens ungdomsgeneration?

Hvad kendetegner nutidens ungdomsgeneration? Kan man overhovedet tale om én generation, eller er de unge alt for forskellige? Hvordan adskiller ungdommen sig fra tidligere generationer, og hvordan er forholdet mellem generationerne?