IMG_3783

Fonden arrangerer støttegruppe i naturen for sårbare unge

Under projektet ”NaturCompagniet” har SPRiNGSTERS netop været på en to dages tur med en gruppe psykisk sårbare unge og deres terapeut. De unge er alle dobbeldiagnosticeret; dvs ved siden af deres psykiatriske diagnoser har alle et alkohol eller stofmisbrug.

De unges hverdag har igennem mange måneder indeholdt daglig undervisning i dagbehandlingen, samt individuel samtaleterapi. Alle er diagnosticeret med bl.a. PTSD (posttraumatisk stress syndrom), ADHD, hashpsykose, generaliseret angst eller andre personlighedsforstyrrelser og alle, uden undtagelse, har ført en omtumlet tilværelse, med bl.a. tidlig anbringelse udenfor hjemmet, mange skoleskift og problematiske familieforhold, hvor en eller begge forældre er død eller misbruger/alkoholiker.

Disse unge mennesker har mange udfordringer; at lære at håndtere hverdagen uden brug af stemningsændrende midler, med stoffer og alkohol, som har tjent som en slags selvmedicinering og overlevelsesstrategi, er en stor mundfuld,  især når selvstøtten og selvværd ikke er i balance eller ikke eksisterende. Ingen af de deltagende unge, er opvokset med at bruge naturen, så denne udflugt er et helt nyt tiltag i deres behandling, og var tænkt som frirum, et pusterum fra en i øjeblikket meget struktureret hverdag midt i København.

Den første ”NaturCompagniet”

Turen gik til øen Hven (Sverige) med båd, hvor alle skiftedes til at styre for sejl. Ved ankomsten fik de unge til opgave, at stille et stort telt på stranden, samle brænde ind og gøre feltkøkkenet klart. Efter en vandretur rundt om øen, hjalp et hold med at tilberede maden og et andet etablerede bålplads og tændte bål. Middagen blev indtaget under stjernehimmelen med varme fra bålet. Her var der ro, og de unge blev meget stille og optaget af ”væren”, en tilstand, som ikke fylder meget i deres dagligdag, hvor computeren, playstation og mobiltelefonen altid er ved hånden som tidsfordriv.

Inden morgenmaden  næste dag, var der flere der gik tur, og andre tog en morgendukkert. Efter nedtagning af telt og sammenpakning af alt udstyr, sejlede gruppen tilbage til Danmark, og ved afskeden insisterede alle på, at turen skulle gentages – måske i kano på Susåen, eller en vandretur på Hallandsåsen, eller måske overnatning i shelters på Skovskolen i Nødebo? Alle var enige om, at den første ”NaturCompagniet” havde været en fantastisk succes!

Projektet levede med andre ord op til målsætningen om at skabe en oase for de unge. Et fristed i naturen, væk fra hverdagens stress. Et sted hvor der er tid til væren, til fordybelse, og til at opleve hinanden fra nye sider. Ikke mindst vil ”NaturCompagniet” give de unge en god oplevelse i naturen – en positiv oplevelse, som de kan se tilbage på og lære af.

Evaluering

Tilbage i gruppens stoffrie dagbehandling blev tiden brugt på, at tale om turen. Alle gav udtryk for at have nydt, at opleve hinanden på en ny og afslappet måde, udenfor behandlingen. At have plads til at kunne gå en tur alene og samtidig være en del af et fællesskab, blev nævnt som en dejlig oplevelse. Samtidig var flere af de unge meget overrasket over, at det at være i så stille og smuk natur, havde givet dem en bedre nattesøvn og en naturlig træthed.

Deres behandlere brugte også dagen derpå til at evaluere turen og stille skarp på den enkeltes adfærd, som en slags mikrokosmos, hvor hver enkelt unge fik feed back fra de andre, om hvordan de hver i sær havde været påvirket af hinanden med deres humør og adfærd. Dvs. en læreproces uden der er fokus på selve indlæringen, men i stedet fokus på at være sig selv. Der blev talt om friheden til at tage ansvar for sig selv og for at tage ansvar for at være en del af en gruppe.

Hvad kan “NaturCompagniet” inspirere til – naturens potentiale

God plads, frisk luft og masser af lys, mindre støj og stress, færre sygedage, bedre motorik, bedre koncentration, stimulering af kreativiteten, færre konflikter, mere hensynsfuldhed og lydhørhed overfor hinanden.

Der er ingen tvivl om, at plads er en vigtig faktor, når der tales om trivsel for psykisk sårbare børn og unge. Uderummet byder på ”højt til loftet” og lyden kastes ikke rundt mellem væggene, som i skolen og hjemmet. De unge får også bedre mulighed for, at kunne koncentrere sig i naturen. Meget tyder på, at mere plads, lys, luft, mindre stress og et betydelig lavere støjniveau har positiv indvirkning på deres koncentration.

Naturen stimulerer kreativiteten, da børn og unge i naturen skal arbejde lidt mere for at blive underholdt. Det kræver koncentration blandt andet at klatre i træer og lave bålmad. De unge får ydermere skærpet opmærksomhed når de færdes i naturen. Denne opmærksomhed lærer de unge, at opfatte omgivelserne mere skarpt og opdage sindsstemninger hos de mennesker de er sammen med. Når der er ro og god plads til fordybelse og refleksion skabes et godt fundament til at forholde sig til kammeraterne på en hensigtsmæssig måde.

Naturen er verdens største legeplads, med ”højt til loftet” og nærmest ubegrænsede kvadratmeter at boltre sig på og ved at udnytte det større ”legerum” naturen byder på, kan ”territoriekonflikter” mellem de unge reduceres og deres energi kan bruges på at udvikle sociale færdigheder. Det kan blive meget vanskeligt for børnene, at finde ro og plads til sociale udviklingsrum, hvis konflikter hele tiden slår legen i stykker.

Naturen byder på mere udfordrende og ”legeuopslidelige” elementer. De unge bliver udfordret på flere niveauer, og alle unge kan finde noget, der passer til netop det niveau den enkelte er på.  Ved at bruge naturen kan konflikter reduceres. Det sociale spillerum øges, hvilket forbedrer de unges muligheder for at udvikle sig socialt. Den enkelte får større indsigt i de påkrævede sociale spilleregler de udsættes for. Tiden bruges på konstruktive pædagogiske aktiviteter og i mindre grad på løsning af konflikter, og yderligere bliver hverdagen mindre fyldt med irritationer og støj.

Sociale udfordringer

IMG_4113

Lange ventetider for psykisk sårbare børn

Ventetiden kan få konsekvenser børn med psykiske vanskeligheder. Børnene kan risikere at udvikle yderligere adfærdsmæssige vanskeligheder i ventetiden eller når de ikke er i behandling. De kan f.eks. blive aggressive eller udadreagerende.

NaturCompagniet

IMG_3963

Test af lokaliteter for støttegrupper i naturen

Disse lokaliteter opfylder ønsket om at være ”in the middle of nowhere”, og giver rig mulighed for at de unge kan opleve stilheden og ”utroligheden” i naturen.

Socialt iværksætteri

IMG_0664

KAMPAGNE: Flere børn og unge i naturen

Vi er i færd med at kontakte et hold med meget forskellig baggrund til at hjælpe os. Vi vil invitere hjerneforskere, kunstnere, erhvervsfolk, psykologer, pædagoger og naturvejledere til sammen med os at afholde et “brainstorm-møde” om mulige løsninger. Det vil naturligvis foregå i naturen – ødemarken i Sverige, og er planlagt til afholdelse slut september.


Sociale udfordringer

IMG_1571

Fattige børn på dagsordnen

60.000 danske børn befinder sig under fattigdomsgrænsen. De lever i familier, hvor der i reglen ikke er råd til ferieoplevelser, fritids­aktiviteter, en ordentlig børnefødselsdag eller bare det at få en ordentlig madpakke med til frokost. Det kan medvirke til social isolation, hvilket kan skabe problemer for børnene langt ud i fremtiden.

Socialt iværksætteri

IMG_4179

Det sociale enzym – Debat om velfærdssamfundet!

“Det sociale enzym” er et bud på, hvad der kan være den nye sammenhængskraft i vores velfærdssamfund.

Sociale udfordringer

IMG_1946

Uholdbart – Hvem tager ansvar for en ufaglært generation?

Krisen har ramt de unge hårdt. Ungdomsarbejdsløsheden er i dag på ca. 13 procent, og mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve.


NaturCompagniet

Drenge Bader

Kanotur på Susåen

Unge stofmisbrugere under behandling på to dages ophold i naturen, med ro, stilhed og fordybelse. Væk fra en hektisk og larmende hverdag i København, med ”alt det” der kan friste dem.

Socialt iværksætteri

DSC_2774

Social innovation

Det drejer sig ikke nødvendigvis om flere penge til det sociale område, men om at skabe nye modeller for forebyggelse og løsning af sociale problemer.

NaturCompagniet

Regn Bål

Godt humør i regn og blæst

Forårets støttegrupper i naturen har været præget af regn og blæst. Men vi har udstyret til at klare det, og de unge har ikke ladet sig påvirke af det ustadige vejr. Tværtimod. Det har givet en styrket oplevelse af sammenhold og fællesskab.


NaturCompagniet

IMG_4014

”Go Wild” – Fonden inviterer 20 unge testpiloter ud i naturen

Er du mellem 17 og 25 år, og har mod på en vandretur i de svenske skove, når foråret springer ud? Så kan du og en kammerat ansøge om at blive testpilot for NaturCompagniet.

Socialt iværksætteri

Smil i sten

Ny platform for sårbare unge

Fonden vil udvikle en platform, hvor børn og unge der har fået stilet en diagnose, kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udredningen.

Sociale udfordringer

DSC_2226

Børn med funktionsnedsættelser har få venner

Funktionsnedsættelser hos børn har især betydning for deres kontakt med andre. De har flere konflikter med kammerater og lærere, end andre børn har, og større risiko for at blive mobbet og for selv at mobbe.


NaturCompagniet

Mad Telt

Uddannelse af “NaturGuider”

Fonden vil uddanne NaturGuider (ungdomsledere/naturpædagoger) til, at hjælpe os med at lede grupper af unge i naturen. Vi vil lære de kommende guider pædagogiske og praktiske færdigheder så de kan guide, og ikke mindst motivere de unge, såvel gennem de teoretiske kurser som i ”vildmarken”.

Sociale udfordringer

DSC00133

Natur til hjernen

Forskning viser, at forsøgspersoner, der gik ture i naturen, følte sig langt mindre deprimerede og trætte end dem, der gik tur i et shoppingcenter

Socialt iværksætteri

IMG_4577

Sociale virksomheder sættes på den politiske dagsorden

Alle taler om dem, men nu vil regeringen og Enhedslisten gøre noget ved det: De såkaldte socialøkonomiske virksomheder. Virksomhederne, som har det til fælles, at de ansætter personer med nedsat arbejdsevne, handicap eller sociale og psykiske problemer.


NaturCompagniet

IMG_4026

Børn lider mentalt af natur-mangel

Ny forskning af lektor i sundhedspædagogik ved DPU Aarhus Universitet, Karen Wistoft, viser, at et tættere naturforhold gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedtilstand.

Sociale udfordringer

IMG_3029

22.000 børn og unge har en psykiatrisk diagnose

Antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, er eksploderet.

NaturCompagniet

IMG_1998

NaturCompagniet til Hallandsåsen i Skåne

Rygsækkene er pakket, vandreskoene snøret, og gruppen af de sårbare unge er parate til at vandre op mod det første sted, hvor vi skal slå lejr ved Trollehaller-massivet.


NaturCompagniet

IMG_4072

Erfaringer fra NaturCompagniet

På baggrund af succesen med støttegrupper for sårbare unge i naturen, har Fonden Børns Velfærd arrangeret en række nye støttegrupper i naturen.

NaturCompagniet

P1000799

Fonden arrangerer “Træningslejr” i naturen

For at skabe det største udbytte for støttegrupperne specifikt, samt børn og unge generelt, vil Fonden derfor tilbyde introduktionsdage til ophold i ”vildmarken”. På disse kurser vil vi over to dage formidle forhold og sammenhænge i naturen samt ikke mindst opbygge en række færdigheder hos de unge.

Socialt iværksætteri

IMG_3561

Specialisterne får tre millioner fra ny venturefond

Specialisterne ansætter mennesker med forskellige former for autisme, som arbejder med it og avanceret dataregistrering.


NaturCompagniet

IMG_3783

Fonden arrangerer støttegruppe i naturen for sårbare unge

Under projektet ”NaturCompagniet” har SPRiNGSTERS netop været på en to dages tur med en gruppe psykisk sårbare unge og deres terapeut. De unge er alle dobbeldiagnosticeret; dvs ved siden af deres psykiatriske diagnoser har alle et alkohol eller stofmisbrug.

Socialt iværksætteri

IMG_1209

Støttegrupper for sårbare børn og unge

Fonden Børns Velfærd skaber de – pædagogiske – rammer og et frirum i naturen, der skal bidrage til at sårbare børn og unge får en række positive oplevelser. Hvor de er afslappede, opmærksomme og engagerede.

Sociale udfordringer

P1000860

Hele vejen rundt – Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer

Unge med rusmiddelproblemer har brug for støtte fra fagpersonerne omkring sig. De har det typisk svært på mange områder i deres liv og hverdag, og de oplever ikke altid, at deres problemer med rusmidler er de største eller dem, der fylder mest.


Sociale udfordringer

DSC_0605

Vold mod børn

Hvad er vold, og hvorfor sker det?

Socialt iværksætteri

IMG_0054

Elektronisk legeplads

Flere større legepladser i Danmark har investeret i ‘den elektroniske legeplads’, som er en interaktiv legeplads, hvor pæle på pladsen samt diverse legeremedier har tilkobling til en computer, hvor børnenes præstationer registreres.

NaturCompagnietRapporter/Litteratur

IMG_2488

Dokumentation for naturens effekt – analyser og studier

Danske børn er rykket indendørs gennem de sidste 20 år. Faktisk er der kun halvt så mange i friluftslivet, end da deres forældre var børn. De negative effekter ved væsentlig mindre tid i naturen er mange.


Socialt iværksætteri

Social Entrepreneur

Definition af Social Entreprenørskab

Der er næsten lige så mange definitioner af Social Entreprenørskab, som det antal personer der anvender udtrykket.

Socialt iværksætteri

Suså

Nyt projekt: NatureWorks

NatureWorks er et sammenhængende vejledningsforløb for udfordrede unge i alderen 15 til 25 år, hvor hovedsagelig uderummet og naturen danner de pædagogiske rammer for aktiviteterne.

Sociale udfordringer

Teknologi 008

Anbragte børn er tabere i IT-samfundet

Det afspejler en undersøgelse fra Børnehjælpsdagen, der finder, at blot hver tredje anbragte barn/ung har sin egen personlige computer.