IMG_1998

NaturCompagniet til Hallandsåsen i Skåne

Rygsækkene er pakket, vandreskoene snøret, og gruppen af de sårbare unge er parate til at vandre op mod det første sted, hvor vi skal slå lejr ved Trollehaller-massivet. Flere steder på ruten er der imponerende klippefremspring, nedfaldne stenblokke og naturlige huler i klipperne. Netop disse huler, der efter sigende blev brugt af snaphanerne som gemmesteder i svenskekrigens tid.

Hallandsåsen var under den Skånske krig (1675-79) et af de vigtigste tilholdssteder for de såkaldte snaphaner. De var en uorganiseret gruppe af unge mænd, der havde søgt skoven som skjul fordi de havde raget uklar med øvrigheden. De var et stort problem for den svenske hær, der ikke turde drage over Hallandsåasen, uden at have en stor styrke samlet. Næsten alle børn kender snaphanernes anfører Sven Poulsen, med tilnavnet Sven Gønge eller Gøngehøvdingen.

Historien om Gøngehøvdingen og hans mænds bedrifter får en ekstra opmærksomhed hos deltagerne, og måske lidt ”gyserhud”, når den bliver fortalt ved bålet. Med flammernes skær på indgangen til én af de klippehuler Snaphanerne brugte for 330 år siden.

De unge løsner op

Historierne og stemningen ved bålet får snakken til at løsne op. Selv deltagere, der har været lidt stille og indelukket tidligere på dagen stiller nu spørgsmål, og digter videre på Gøngehøvdingens bedrifter.

De unge er ude af deres vante rammer, de er sammen med en gruppe af sårbare, som har det lige som dem selv. De løsner op, og tør dele ud af sig selv. De er ikke kun på opdagelse i naturen, de er på opdagelse i sig selv.

Alle kan og ved noget forskelligt, og det er en af NaturCompagniet´s styrker. At deltagerne bidrager med lige præcis dét, som de unge føler sig trygge ved. Det øger selvtilliden og flytter fokus fra sårbarheden til menneskene bag. Når vi fanger de unge på deres interesser, får de lyst til at fortælle, og det er med til at bygge deres selvværdsfølelse op og forvandle dem fra passive tilskuere til aktive deltagere.

Om morgen pakkes lejren sammen, og der ryddes op så man ikke kan se vi har været her. Det er en vigtig del af den svenske lov om ”Allemandsretten” – alle kan færdes frit i naturen. Det er naturen der skal sætte sit præg på os. Ikke os der skal sættes vores præg på naturen!

Vi vandrer ned til Rössjön´s nordlige bred, og går langs med den for at finde en ny egnet plads som lejr for natten. Mens vi går, kan vi iagttage, at gæssene er ved at samle sig og gøre klar til at trække sydover. Her er masser af dyrespor, og vi stopper tit op for at vurdere om det mon er vildsvin, ræve eller rådyr?

Øget selvværd

Det er tydeligt at hierarkiet, som man kender det fra de hjemlige rammer har ændret sig. De vante roller rystes, og det er både med til at skabe selvværd hos den enkelte, og respekt fra de andre. Det giver ny status i gruppen og får helt nye venskaber og relationer til at opstå.

Når vi kommer herud i naturen, får de unge mulighed for at vise andre sider af sig selv og for at bringe en viden frem, som måske ikke kommer til udtryk i hverdagen på institutionen. Her handler det ikke om sygdom, men om det enkelte menneske bag og om deres viden og interesser.

Det handler om at give de unge ro og få dem til at tro på sig selv, og ikke mindst til genopdage deres mange ressourcer. Hver gang de oplever, at de kan noget, er det et kæmpeskridt videre i deres opfattelse af sig selv. Det giver mod til at afprøve nye ting.

Nyt fundament

Undervejs sørger vi for, at alle får små opgaver, som giver hurtige succesoplevelser. Det kan være alt lige fra at klare en lille stigning i terrænet, selv om balancen driller, til at turde stå frem og fortælle for flokken om sine oplevelser.

Mange af de unge, NaturCompagniet har med på turene, er mennesker, hvis grundfundament er smuldret. Naturen er derimod noget stabilt og troværdigt, som kan være med til at give et nyt fundament at stå på. Vi er genetisk forbundet med naturen, men vi er tilbøjelige til at glemme vores samhørighed med den. Jo mere vi færdes i naturen, jo bedre får vi det – det gælder i øvrigt ikke kun sårbare børn og unge!. Når vi rører os, tilfører vi kroppen energi, og det højner sundheden og livskvaliteten. Men turene handler ikke mindst om at samle nogle gode, smukke billeder til nethinden. Det er det første skridt på vejen mod selvhelbredelse.

Den lille gruppe af unge, der går forrest stopper op. De har fundet et meget velegnet sted ved søbredden til at slå telte op. Her er der ly for vinden, der har frisket op, og masser af brænde til bålet. Efter en kort dialog bliver vi alle enige om, at det er et perfekt sted at overnatte, og de unge går i gang med at etablere campen.

Bålet er tændt og bålmaden tilberedes i nogle store gryder. Mens vi sidder og nipper til den varme the vendes dagens oplevelser, og højdepunkterne trækkes frem. Der sænker sig en ro over gruppen, med den naturlige træthed som melder sig efter i to dage, at have brugt alle sanserne.

Sociale udfordringer

IMG_2919

Ungekompasset

Psykisk sårbare unge savner oplysninger og overblik over deres muligheder for at få hjælp. Det kan hjemmesiden – Ungekompasset.dk – råde bod på.

Sociale udfordringer

IMG_4113

Lange ventetider for psykisk sårbare børn

Ventetiden kan få konsekvenser børn med psykiske vanskeligheder. Børnene kan risikere at udvikle yderligere adfærdsmæssige vanskeligheder i ventetiden eller når de ikke er i behandling. De kan f.eks. blive aggressive eller udadreagerende.

Sociale udfordringer

DSC_1132

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk

Det viser en ny rapport fra SFI, der kortlægger effekterne af slægtspleje sammenlignet med familiepleje.


Socialt iværksætteri

Suså

Nyt projekt: NatureWorks

NatureWorks er et sammenhængende vejledningsforløb for udfordrede unge i alderen 15 til 25 år, hvor hovedsagelig uderummet og naturen danner de pædagogiske rammer for aktiviteterne.

Sociale udfordringer

IMG_1839

“Jeg kommer heller ikke idag”

Ofte – men ikke altid – kan sårbarheden ses. Den kan ses i den unges adfærd, som for eksempel kan være udadreagerende eller selvdestruktiv.

Socialt iværksætteri

IMG_4179

Det sociale enzym – Debat om velfærdssamfundet!

“Det sociale enzym” er et bud på, hvad der kan være den nye sammenhængskraft i vores velfærdssamfund.


Sociale udfordringer

P1000860

Hele vejen rundt – Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer

Unge med rusmiddelproblemer har brug for støtte fra fagpersonerne omkring sig. De har det typisk svært på mange områder i deres liv og hverdag, og de oplever ikke altid, at deres problemer med rusmidler er de største eller dem, der fylder mest.

Sociale udfordringer

IMG_1571

Fattige børn på dagsordnen

60.000 danske børn befinder sig under fattigdomsgrænsen. De lever i familier, hvor der i reglen ikke er råd til ferieoplevelser, fritids­aktiviteter, en ordentlig børnefødselsdag eller bare det at få en ordentlig madpakke med til frokost. Det kan medvirke til social isolation, hvilket kan skabe problemer for børnene langt ud i fremtiden.

Socialt iværksætteri

IMG_2330

Socialt design

Designere kan bidrage til at skabe bedre velfærdsydelser til færre penge!


Sociale udfordringer

IMG_1946

Uholdbart – Hvem tager ansvar for en ufaglært generation?

Krisen har ramt de unge hårdt. Ungdomsarbejdsløsheden er i dag på ca. 13 procent, og mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve.

Socialt iværksætteri

Phonejuni 017

Pensler kan være den nye pille

Når mennesker med psykiske sygdomme får hjælp til at udtrykke sig kunstnerisk, får de det bedre.

Socialt iværksætteri

Ven2 070

Fonden Børns Velfærd søger frivillige!

Vi søger researchere og fotografer til at hjælpe os med nogle spændende opgaver.


Kultur

BålGitte

Oplevelse af ADHD

De unge med ADHD er jo lige så forskellige som alle andre, og derfor har vi forsøgt at finde ind til nogle mere individuelle beskrivelser af at leve med ADHD. Vi har således samlet på en række udtalelser fra de unge omkring deres erfaringer.

Rapporter/LitteraturSocialt iværksætteri

Hike Esrum

Positive sammenhænge mellem sårbare unge og natur

Gennem de to år fonden har drevet NaturCompagniet, har vi kunne iagttage en lang række fordele og udviklingsmuligheder, der er forbundet med at de sårbare unge opholder sig i naturen over flere dage.

Socialt iværksætteri

DSC_0679

Socialt entreprenørskab

I denne artikelsamling formidles den nyeste viden om et fænomen, der i disse år er under hastig udbredelse: Socialt iværksætteri.


Sociale udfordringer

IMG_3638

Beskrivelse af psykiske sygdomme blandt børn

I denne artikel gives en kort gennemgang af de mest udbredte psykiske sygdomme hos børn og unge.

Socialt iværksætteri

IMG_4033

Anerkendende støtte hjælper udsatte unge på vej

I det forebyggende arbejde med udsatte 18-22-årige fokuserer foranstaltningernes kontaktpersoner på at støtte de unges egne kompetencer og netværksdannelse.

Socialt iværksætteri

IMG_2498

Hjælp til unge med at genfinde troen på sig selv

Unge med psykiske udfordringer har brug for støtte til at komme i gang med uddannelse eller job. Ellers risikerer de at falde uden for arbejdsmarkedet.


Sociale udfordringer

DSC_0140-1

Brug for en forstærket ADHD-indsats

Der er meget at vinde for den enkelte ved en forstærket indsats. For eksempel ved at vende en ofte tilstedeværende negativ spiral med nederlag efter nederlag.

Socialt iværksætteri

DSC_0584

Virksomheder kan hjælpe med frivilligt arbejde

De virksomheder, der allerede gør det, får en masse succesoplevelser, som rækker ud over, at det bliver lettere at rekruttere, fordi virksomheden udviser social ansvarlighed.

Socialt iværksætteri

Soveposer1

Sommer Adventure

NaturCompagniet inviterer børnefamilier, der ikke selv har råd til ferie, på adventure i den svenske vildmark. Vi vil give børnene og deres forældre nogle vidunderlige oplevelser i naturen, og skabe et frirum så de føler, at de er på ferie.


Socialt iværksætteri

Birds on wire

Udvikling af to app´s

Fonden er involveret i udvikling af to app´s, som begge har til formål at løse sociale udfordringer omkring børn og unge. Den ene app er målrettet depressionsramte unge, og tager afsæt i metakognitiv terapi. Den anden skal bidrage til børnefællesskaber gennem bl.a. legeaftaler i naturen.

Sociale udfordringer

DSC_2226

Børn med funktionsnedsættelser har få venner

Funktionsnedsættelser hos børn har især betydning for deres kontakt med andre. De har flere konflikter med kammerater og lærere, end andre børn har, og større risiko for at blive mobbet og for selv at mobbe.

Sociale udfordringer

DSC_0034-1

Nyt forskningsprojekt

Overvægt, indlæringsvanskeligheder og mistrivsel pga. dårlig mad er vilkårene for et stadigt stigende antal børn i Danmark.


Sociale udfordringer

P1000774

Forebyggende indsatser styrker relationer og netværk

Ny rapport giver en række gode eksempler på, hvordan man styrker relationer og netværk, udvikler sociale og faglige færdigheder, når udsatte børn og unge skal hjælpes til en positiv udvikling.

Socialt iværksætteri

IMG_0054

Elektronisk legeplads

Flere større legepladser i Danmark har investeret i ‘den elektroniske legeplads’, som er en interaktiv legeplads, hvor pæle på pladsen samt diverse legeremedier har tilkobling til en computer, hvor børnenes præstationer registreres.

Socialt iværksætteri

DSC_2774

Social innovation

Det drejer sig ikke nødvendigvis om flere penge til det sociale område, men om at skabe nye modeller for forebyggelse og løsning af sociale problemer.


Socialt iværksætteri

Smil i sten

Ny platform for sårbare unge

Fonden vil udvikle en platform, hvor børn og unge der har fået stilet en diagnose, kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udredningen.

Socialt iværksætteri

IMG_0664

KAMPAGNE: Flere børn og unge i naturen

Vi er i færd med at kontakte et hold med meget forskellig baggrund til at hjælpe os. Vi vil invitere hjerneforskere, kunstnere, erhvervsfolk, psykologer, pædagoger og naturvejledere til sammen med os at afholde et “brainstorm-møde” om mulige løsninger. Det vil naturligvis foregå i naturen – ødemarken i Sverige, og er planlagt til afholdelse slut september.

Socialt iværksætteri

IMG_4577

Sociale virksomheder sættes på den politiske dagsorden

Alle taler om dem, men nu vil regeringen og Enhedslisten gøre noget ved det: De såkaldte socialøkonomiske virksomheder. Virksomhederne, som har det til fælles, at de ansætter personer med nedsat arbejdsevne, handicap eller sociale og psykiske problemer.