IMG_1998

NaturCompagniet til Hallandsåsen i Skåne

Rygsækkene er pakket, vandreskoene snøret, og gruppen af de sårbare unge er parate til at vandre op mod det første sted, hvor vi skal slå lejr ved Trollehaller-massivet. Flere steder på ruten er der imponerende klippefremspring, nedfaldne stenblokke og naturlige huler i klipperne. Netop disse huler, der efter sigende blev brugt af snaphanerne som gemmesteder i svenskekrigens tid.

Hallandsåsen var under den Skånske krig (1675-79) et af de vigtigste tilholdssteder for de såkaldte snaphaner. De var en uorganiseret gruppe af unge mænd, der havde søgt skoven som skjul fordi de havde raget uklar med øvrigheden. De var et stort problem for den svenske hær, der ikke turde drage over Hallandsåasen, uden at have en stor styrke samlet. Næsten alle børn kender snaphanernes anfører Sven Poulsen, med tilnavnet Sven Gønge eller Gøngehøvdingen.

Historien om Gøngehøvdingen og hans mænds bedrifter får en ekstra opmærksomhed hos deltagerne, og måske lidt ”gyserhud”, når den bliver fortalt ved bålet. Med flammernes skær på indgangen til én af de klippehuler Snaphanerne brugte for 330 år siden.

De unge løsner op

Historierne og stemningen ved bålet får snakken til at løsne op. Selv deltagere, der har været lidt stille og indelukket tidligere på dagen stiller nu spørgsmål, og digter videre på Gøngehøvdingens bedrifter.

De unge er ude af deres vante rammer, de er sammen med en gruppe af sårbare, som har det lige som dem selv. De løsner op, og tør dele ud af sig selv. De er ikke kun på opdagelse i naturen, de er på opdagelse i sig selv.

Alle kan og ved noget forskelligt, og det er en af NaturCompagniet´s styrker. At deltagerne bidrager med lige præcis dét, som de unge føler sig trygge ved. Det øger selvtilliden og flytter fokus fra sårbarheden til menneskene bag. Når vi fanger de unge på deres interesser, får de lyst til at fortælle, og det er med til at bygge deres selvværdsfølelse op og forvandle dem fra passive tilskuere til aktive deltagere.

Om morgen pakkes lejren sammen, og der ryddes op så man ikke kan se vi har været her. Det er en vigtig del af den svenske lov om ”Allemandsretten” – alle kan færdes frit i naturen. Det er naturen der skal sætte sit præg på os. Ikke os der skal sættes vores præg på naturen!

Vi vandrer ned til Rössjön´s nordlige bred, og går langs med den for at finde en ny egnet plads som lejr for natten. Mens vi går, kan vi iagttage, at gæssene er ved at samle sig og gøre klar til at trække sydover. Her er masser af dyrespor, og vi stopper tit op for at vurdere om det mon er vildsvin, ræve eller rådyr?

Øget selvværd

Det er tydeligt at hierarkiet, som man kender det fra de hjemlige rammer har ændret sig. De vante roller rystes, og det er både med til at skabe selvværd hos den enkelte, og respekt fra de andre. Det giver ny status i gruppen og får helt nye venskaber og relationer til at opstå.

Når vi kommer herud i naturen, får de unge mulighed for at vise andre sider af sig selv og for at bringe en viden frem, som måske ikke kommer til udtryk i hverdagen på institutionen. Her handler det ikke om sygdom, men om det enkelte menneske bag og om deres viden og interesser.

Det handler om at give de unge ro og få dem til at tro på sig selv, og ikke mindst til genopdage deres mange ressourcer. Hver gang de oplever, at de kan noget, er det et kæmpeskridt videre i deres opfattelse af sig selv. Det giver mod til at afprøve nye ting.

Nyt fundament

Undervejs sørger vi for, at alle får små opgaver, som giver hurtige succesoplevelser. Det kan være alt lige fra at klare en lille stigning i terrænet, selv om balancen driller, til at turde stå frem og fortælle for flokken om sine oplevelser.

Mange af de unge, NaturCompagniet har med på turene, er mennesker, hvis grundfundament er smuldret. Naturen er derimod noget stabilt og troværdigt, som kan være med til at give et nyt fundament at stå på. Vi er genetisk forbundet med naturen, men vi er tilbøjelige til at glemme vores samhørighed med den. Jo mere vi færdes i naturen, jo bedre får vi det – det gælder i øvrigt ikke kun sårbare børn og unge!. Når vi rører os, tilfører vi kroppen energi, og det højner sundheden og livskvaliteten. Men turene handler ikke mindst om at samle nogle gode, smukke billeder til nethinden. Det er det første skridt på vejen mod selvhelbredelse.

Den lille gruppe af unge, der går forrest stopper op. De har fundet et meget velegnet sted ved søbredden til at slå telte op. Her er der ly for vinden, der har frisket op, og masser af brænde til bålet. Efter en kort dialog bliver vi alle enige om, at det er et perfekt sted at overnatte, og de unge går i gang med at etablere campen.

Bålet er tændt og bålmaden tilberedes i nogle store gryder. Mens vi sidder og nipper til den varme the vendes dagens oplevelser, og højdepunkterne trækkes frem. Der sænker sig en ro over gruppen, med den naturlige træthed som melder sig efter i to dage, at have brugt alle sanserne.

NaturCompagniet

IMG_4117

Hvorfor virker NaturCompagniet så godt overfor sårbare unge?

Der er ingen tvivl om, at plads er en vigtig faktor, når der tales om trivsel for psykisk sårbare børn og unge. Uderummet byder på ”højt til loftet” og lyden kastes ikke rundt mellem væggene, som i skolen og hjemmet. De unge får også bedre mulighed for, at kunne koncentrere sig i naturen.

Sociale udfordringer

DSC_0605

Vold mod børn

Hvad er vold, og hvorfor sker det?

Socialt iværksætteri

blyanter_

Sociale Iværksættere

I grænselandet mellem det offentlige, private virksomheder og frivilligorganisationer findes en gruppe ildsjæle med et stærkt socialt engagement.


NaturCompagniet

Regn Bål

Godt humør i regn og blæst

Forårets støttegrupper i naturen har været præget af regn og blæst. Men vi har udstyret til at klare det, og de unge har ikke ladet sig påvirke af det ustadige vejr. Tværtimod. Det har givet en styrket oplevelse af sammenhold og fællesskab.

Sociale udfordringer

DSC_0140-1

Brug for en forstærket ADHD-indsats

Der er meget at vinde for den enkelte ved en forstærket indsats. For eksempel ved at vende en ofte tilstedeværende negativ spiral med nederlag efter nederlag.

Socialt iværksætteri

Suså

Nyt projekt: NatureWorks

NatureWorks er et sammenhængende vejledningsforløb for udfordrede unge i alderen 15 til 25 år, hvor hovedsagelig uderummet og naturen danner de pædagogiske rammer for aktiviteterne.


Sociale udfordringer

P1000860

Hele vejen rundt – Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer

Unge med rusmiddelproblemer har brug for støtte fra fagpersonerne omkring sig. De har det typisk svært på mange områder i deres liv og hverdag, og de oplever ikke altid, at deres problemer med rusmidler er de største eller dem, der fylder mest.

NaturCompagniet

IMG_4072

Erfaringer fra NaturCompagniet

På baggrund af succesen med støttegrupper for sårbare unge i naturen, har Fonden Børns Velfærd arrangeret en række nye støttegrupper i naturen.

Socialt iværksætteri

IMG_2330

Socialt design

Designere kan bidrage til at skabe bedre velfærdsydelser til færre penge!


Sociale udfordringer

IMG_9891

Hvem er nutidens ungdomsgeneration?

Hvad kendetegner nutidens ungdomsgeneration? Kan man overhovedet tale om én generation, eller er de unge alt for forskellige? Hvordan adskiller ungdommen sig fra tidligere generationer, og hvordan er forholdet mellem generationerne?

Socialt iværksætteri

Smil i sten

Ny platform for sårbare unge

Fonden vil udvikle en platform, hvor børn og unge der har fået stilet en diagnose, kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udredningen.

Sociale udfordringer

IMG_1361

Skoleelever bevæger sig alt for lidt

Skolebørn er langt fra målet om en times daglig motion. Både skole og forældre skal rykke, hvis det skal nytte.


NaturCompagniet

P1000799

Fonden arrangerer “Træningslejr” i naturen

For at skabe det største udbytte for støttegrupperne specifikt, samt børn og unge generelt, vil Fonden derfor tilbyde introduktionsdage til ophold i ”vildmarken”. På disse kurser vil vi over to dage formidle forhold og sammenhænge i naturen samt ikke mindst opbygge en række færdigheder hos de unge.

NaturCompagniet

IMG_0485

Traumatiske oplevelser med i skoletasken

I flere af vores støttegrupper i naturen oplever vi unge der har forsøgt, at starte på uddannelse flere gange, men som forlader skolen umiddelbart efter studiestart. De fortæller om, at de er bange for at føle sig unødvendige, at de vågner om natten badet i sved, fordi oplevelsen af at være en fiasko i klasselokalet endnu en gang har hjemsøgt dem.

NaturCompagniet

DrengeSusBål

En bjørnetjeneste – at efterlade børn og unge indendørs!

Fonden vil så gerne have, at forskningen fra udlandet kan anvendes herhjemme så hurtigt som muligt. Vi kan konstatere, at flere og flere børn og unge lider af stress, depression og angst. Her har vi jo en medicin der virker – og så er den uden bivirkninger og gratis!


Socialt iværksætteri

IMG_2498

Hjælp til unge med at genfinde troen på sig selv

Unge med psykiske udfordringer har brug for støtte til at komme i gang med uddannelse eller job. Ellers risikerer de at falde uden for arbejdsmarkedet.

NaturCompagniet

Drenge Bader

Kanotur på Susåen

Unge stofmisbrugere under behandling på to dages ophold i naturen, med ro, stilhed og fordybelse. Væk fra en hektisk og larmende hverdag i København, med ”alt det” der kan friste dem.

Socialt iværksætteri

IMG_4577

Sociale virksomheder sættes på den politiske dagsorden

Alle taler om dem, men nu vil regeringen og Enhedslisten gøre noget ved det: De såkaldte socialøkonomiske virksomheder. Virksomhederne, som har det til fælles, at de ansætter personer med nedsat arbejdsevne, handicap eller sociale og psykiske problemer.


Sociale udfordringer

Teknologi 008

Anbragte børn er tabere i IT-samfundet

Det afspejler en undersøgelse fra Børnehjælpsdagen, der finder, at blot hver tredje anbragte barn/ung har sin egen personlige computer.

Sociale udfordringer

IMG_1946

Uholdbart – Hvem tager ansvar for en ufaglært generation?

Krisen har ramt de unge hårdt. Ungdomsarbejdsløsheden er i dag på ca. 13 procent, og mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve.

NaturCompagniet

IMG_4026

Børn lider mentalt af natur-mangel

Ny forskning af lektor i sundhedspædagogik ved DPU Aarhus Universitet, Karen Wistoft, viser, at et tættere naturforhold gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedtilstand.


Socialt iværksætteri

DSC_0679

Socialt entreprenørskab

I denne artikelsamling formidles den nyeste viden om et fænomen, der i disse år er under hastig udbredelse: Socialt iværksætteri.

NaturCompagniet

IMG_4014

”Go Wild” – Fonden inviterer 20 unge testpiloter ud i naturen

Er du mellem 17 og 25 år, og har mod på en vandretur i de svenske skove, når foråret springer ud? Så kan du og en kammerat ansøge om at blive testpilot for NaturCompagniet.

NaturCompagniet

Mad Telt

Uddannelse af “NaturGuider”

Fonden vil uddanne NaturGuider (ungdomsledere/naturpædagoger) til, at hjælpe os med at lede grupper af unge i naturen. Vi vil lære de kommende guider pædagogiske og praktiske færdigheder så de kan guide, og ikke mindst motivere de unge, såvel gennem de teoretiske kurser som i ”vildmarken”.


Sociale udfordringer

DSC_1132

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk

Det viser en ny rapport fra SFI, der kortlægger effekterne af slægtspleje sammenlignet med familiepleje.

Sociale udfordringer

IMG_1571

Fattige børn på dagsordnen

60.000 danske børn befinder sig under fattigdomsgrænsen. De lever i familier, hvor der i reglen ikke er råd til ferieoplevelser, fritids­aktiviteter, en ordentlig børnefødselsdag eller bare det at få en ordentlig madpakke med til frokost. Det kan medvirke til social isolation, hvilket kan skabe problemer for børnene langt ud i fremtiden.

Socialt iværksætteri

IMG_0664

KAMPAGNE: Flere børn og unge i naturen

Vi er i færd med at kontakte et hold med meget forskellig baggrund til at hjælpe os. Vi vil invitere hjerneforskere, kunstnere, erhvervsfolk, psykologer, pædagoger og naturvejledere til sammen med os at afholde et “brainstorm-møde” om mulige løsninger. Det vil naturligvis foregå i naturen – ødemarken i Sverige, og er planlagt til afholdelse slut september.


NaturCompagniet

IMG_1967

Typisk program for støttegrupper i naturen med NaturCompagniet

Her kan du læse om det program, vi benytter som skabelon for vores aktiviteter med støttegrupper for børn og unge i naturen.

NaturCompagniet

IMG_1998

NaturCompagniet til Hallandsåsen i Skåne

Rygsækkene er pakket, vandreskoene snøret, og gruppen af de sårbare unge er parate til at vandre op mod det første sted, hvor vi skal slå lejr ved Trollehaller-massivet.

Socialt iværksætteri

DSC_2774

Social innovation

Det drejer sig ikke nødvendigvis om flere penge til det sociale område, men om at skabe nye modeller for forebyggelse og løsning af sociale problemer.