BålGitte

Oplevelse af ADHD

En stor del af de unge vi har med i støttegrupperne i naturen har diagnosen ADHD. Når vi taler med dem om deres diagnose, er der et meget stort sammenfald i den måde de beskriver deres oplevelse af ADHD. En beskrivelse der ligger meget tæt op af de officielle diagnostiske beskrivelser.

Det er jo helt forståeligt. For hvordan beskriver man reaktioner, følelser og fornemmelser, man altid har levet med og som man – selv hvis man altid har vidst, at man var anderledes – betragter som normale og en del af den måde, man er i verden på?

Personlige træk, følelser og fornemmelser er svære ikke blot at mærke i sig selv, men i særdeleshed at sætte ord på, og med de diagnostiske beskrivelser har den unge et ordforråd, der reflekterer og verbaliserer diffuse erfaringer.

Men de unge med ADHD er jo lige så forskellige som alle andre, og derfor har vi forsøgt at finde ind til nogle mere individuelle beskrivelser af at leve med ADHD. Vi har således samlet på en række udtalelser fra de unge omkring deres erfaringer.

Én af disse har vi gengivet nedenfor, da den unge (pige) meget fint sætter nogle andre ord på sin oplevelse end de vi normalt finder i de lægefaglige beskrivelser.

“Her er lidt om hvordan det er at leve med ADHD. Det er ikke altid nemt at forklare, men måske det her kan hjælpe lidt.

Jeg er ligesom dig, men alligevel helt anderledes. Jeg føler de samme følelser, oplever de samme ting. Bare lidt mere. Når jeg er glad, er jeg himmelhenrykt. Når jeg er sur, er jeg virkelig vred. Når jeg er ked af, er jeg sønderknust.

Når nogen sårer mig, føles det som om at hele verden går under.

Nogle gange tager jeg alt personligt. Alt hvad der sker, synes rettet mod mig. Og fordi jeg mangler en ventil i min hjerne, skal alt så komme ud på andre måder, som regel gennem munden. Jeg lyder måske vred. Du tror måske jeg overdriver. Men da jeg mangler den ventil du har, kan de ting der sker virke meget store for mig. Jeg får ingen chance for at gå igennem tanker og rydde de dårlige væk. Hvilket der måske er realistisk og ikke.

Jeg er ikke en dårlig lytter, men nogle gange finder jeg det svært at koncentrere mig. Dryp fra hanen, en bil kører forbi, et par på en bænk; alt det, du bruger din ventil til at udelukke — forbliver i mit hoved. Jeg ser dine læber bevæge sig, men nogle gange kan jeg ikke koncentrere mig om at høre hvad du siger, selvom jeg virkelig forsøger. Jeg gør det ikke for at ignorere dig, men fordi der er så meget andet at lytte til. Og når vi er i et helt stille rum, så lytter jeg i stedet til stilheden, der er blandet med de tanker i mit hoved. For dér er der aldrig stille.

Nogle gange er du træt af mig, fordi jeg har bedt dig om én ting, og derefter næsten øjeblikkeligt stiller det samme spørgsmål igen.

Nej, jeg er ikke dum eller langsom. Det er bare, at dét svar du gav mig, er tabt blandt alle de andre tanker i mit hoved. Så derfor er jeg nødt til at spørge igen. Og måske endnu en gang til det sidder fast.

At ligge på sofaen en hel aften og se film virker sjældent for mig. Efter et stykke tid begynder det at krybe ind i kroppen, så mister jeg min koncentration og ser på alt andet undtagen det der sker på TV-skærmen. Min tålmodighed er løbet derud af. Giv min overtrætte hjerne en pause på ti minutter, så vi kan fortsætte senere. Mit hoved har ikke evnen til at behandle samme indtryk som dit.

Bliver du gal på min evig telefon, sengetæppe, tøj og alt det andet, jeg tager mellem fingrene? Det er bare min måde at brænde noget energi af, for at holde fokus på dig.

Til tider føles det måske ikke som om at jeg forstår dig og dine følelser. Men jeg forstår så meget mere, end jeg kan sætte ord på.

For når der er stærke følelser i omløb bliver min hjerne kontrolleret af dem, og ingen ord kan komme over mine læber. Jeg har travlt med at holde styr på min krop, så den ikke udfører uønskede handlinger mod mig selv eller andre.

Jeg smider ting overalt? Kaos er min måde at holde orden på. Det er, når jeg føler kontrol.

Overrasker det dig, hvordan jeg kunne blive sur i et sekund og det næste glad? Mit humør er styret udelukkende af den pågældende følelse i øjeblikket. Og sådan kan det ændres hurtigt. I min hjerne er alt i konstant bevægelse. Nogle gange har jeg ikke tid til at leve.

Jeg ender ofte i konflikt med andre? Det er bare, at jeg hader uretfærdighed og nægter at se på, mens andre mennesker kommer i problemer.

At blande sig er mit speciale. Jeg gør det ikke for at være hård, men fordi jeg mangler den stopklods, der fortæller at det er ok ikke at blande sig. Jeg har svært ved at fornemme konsekvenser, og sætter mig ofte i farlige situationer for at redde de mennesker, jeg kan lide eller føler medlidenhed med.

Du tror måske, at jeg er ekspert i skamme mig. Ser du, jeg kan ikke se, at det at være støjende, hoppe i vandpytter eller grine højt er pinligt. Jeg gør, hvad jeg kommer til at tænke. Hvad jeg føler i øjeblikket. Jeg har ikke tid til at tænke over, hvad andre mennesker tænker om mig. Der er så mange andre distraktioner.

Jeg kan ikke forstå instruktioner så hurtigt som du kan. Sommetider kan nogen have forklaret det samme til mig ti gange, hvorefter jeg stadig ikke er helt med. Dernæst kan en anden person forklare mig en ting en gang, og så forstår jeg det med det samme. For mig handler det ikke så meget om hvordan en instruktion bliver sagt, men hvordan det siges.

Træt af at jeg mister nøglerne, hver gang vi går et eller andet sted og så altid finde dem i en jakkelomme eller taske, når vi kommer hjem?

Det er bare noget man vænner sig til. Min hjerne er i så travle omgivelser, at den ikke har tid til at huske, hvor tingene ender. Jeg ligger dem væk fra mig uden at tænke over det.

Vi med ADHD er intense. Vi ved mere. Vi hader mere. Vi henvender os mere.

Men vi elsker også mere. For når vi elsker nogen, gør vi det ikke kun med hjertet, men med hele kroppen.

Når du føler, du ikke gider at forstå os længere, så gå ud. Tag en pause. Tag en pause fra os, vi kan være meget stressende. Der sker altid noget. Vi er i konstant bevægelse. Men vi er ikke kun intense og hyperaktive. Vi er også intelligente og kreative. Vi har blot en anden måde at tænke på. Vi er nødt til at overleve, skabe vores egen lille måde at være på – og handle. Og give os mulighed for, at være præcis, hvem vi er. Så lad os drage fordel af alt positivt, som vores handicap indebærer, og så vil du se, hvor meget vi har at give dig.”

Socialt iværksætteri

Ven2 070

Fonden Børns Velfærd søger frivillige!

Vi søger researchere og fotografer til at hjælpe os med nogle spændende opgaver.

Sociale udfordringer

DSC_1132

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk

Det viser en ny rapport fra SFI, der kortlægger effekterne af slægtspleje sammenlignet med familiepleje.

Sociale udfordringer

IMG_4496

Børn lider mentalt af natur-mangel

Ny forskning viser, at et tættere naturforhold gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedtilstand.


Socialt iværksætteri

IMG_0664

KAMPAGNE: Flere børn og unge i naturen

Vi er i færd med at kontakte et hold med meget forskellig baggrund til at hjælpe os. Vi vil invitere hjerneforskere, kunstnere, erhvervsfolk, psykologer, pædagoger og naturvejledere til sammen med os at afholde et “brainstorm-møde” om mulige løsninger. Det vil naturligvis foregå i naturen – ødemarken i Sverige, og er planlagt til afholdelse slut september.

Socialt iværksætteri

blyanter_

Sociale Iværksættere

I grænselandet mellem det offentlige, private virksomheder og frivilligorganisationer findes en gruppe ildsjæle med et stærkt socialt engagement.

Socialt iværksætteri

IMG_4577

Sociale virksomheder sættes på den politiske dagsorden

Alle taler om dem, men nu vil regeringen og Enhedslisten gøre noget ved det: De såkaldte socialøkonomiske virksomheder. Virksomhederne, som har det til fælles, at de ansætter personer med nedsat arbejdsevne, handicap eller sociale og psykiske problemer.


Socialt iværksætteri

IMG_2330

Socialt design

Designere kan bidrage til at skabe bedre velfærdsydelser til færre penge!

Sociale udfordringer

IMG_1839

“Jeg kommer heller ikke idag”

Ofte – men ikke altid – kan sårbarheden ses. Den kan ses i den unges adfærd, som for eksempel kan være udadreagerende eller selvdestruktiv.

Sociale udfordringer

IMG_4113

Lange ventetider for psykisk sårbare børn

Ventetiden kan få konsekvenser børn med psykiske vanskeligheder. Børnene kan risikere at udvikle yderligere adfærdsmæssige vanskeligheder i ventetiden eller når de ikke er i behandling. De kan f.eks. blive aggressive eller udadreagerende.


Kultur

BålGitte

Oplevelse af ADHD

De unge med ADHD er jo lige så forskellige som alle andre, og derfor har vi forsøgt at finde ind til nogle mere individuelle beskrivelser af at leve med ADHD. Vi har således samlet på en række udtalelser fra de unge omkring deres erfaringer.

Sociale udfordringer

IMG_2919

Ungekompasset

Psykisk sårbare unge savner oplysninger og overblik over deres muligheder for at få hjælp. Det kan hjemmesiden – Ungekompasset.dk – råde bod på.

Sociale udfordringer

IMG_1361

Skoleelever bevæger sig alt for lidt

Skolebørn er langt fra målet om en times daglig motion. Både skole og forældre skal rykke, hvis det skal nytte.


Sociale udfordringer

DSC_2226

Børn med funktionsnedsættelser har få venner

Funktionsnedsættelser hos børn har især betydning for deres kontakt med andre. De har flere konflikter med kammerater og lærere, end andre børn har, og større risiko for at blive mobbet og for selv at mobbe.

Sociale udfordringer

DSC_0034-1

Nyt forskningsprojekt

Overvægt, indlæringsvanskeligheder og mistrivsel pga. dårlig mad er vilkårene for et stadigt stigende antal børn i Danmark.

Sociale udfordringer

IMG_3029

22.000 børn og unge har en psykiatrisk diagnose

Antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, er eksploderet.


Rapporter/LitteraturSocialt iværksætteri

Hike Esrum

Positive sammenhænge mellem sårbare unge og natur

Gennem de to år fonden har drevet NaturCompagniet, har vi kunne iagttage en lang række fordele og udviklingsmuligheder, der er forbundet med at de sårbare unge opholder sig i naturen over flere dage.

Socialt iværksætteri

Smil i sten

Ny platform for sårbare unge

Fonden vil udvikle en platform, hvor børn og unge der har fået stilet en diagnose, kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udredningen.

Socialt iværksætteri

IMG_1209

Støttegrupper for sårbare børn og unge

Fonden Børns Velfærd skaber de – pædagogiske – rammer og et frirum i naturen, der skal bidrage til at sårbare børn og unge får en række positive oplevelser. Hvor de er afslappede, opmærksomme og engagerede.


Sociale udfordringer

IMG_1946

Uholdbart – Hvem tager ansvar for en ufaglært generation?

Krisen har ramt de unge hårdt. Ungdomsarbejdsløsheden er i dag på ca. 13 procent, og mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve.

Socialt iværksætteri

Social Entrepreneur

Definition af Social Entreprenørskab

Der er næsten lige så mange definitioner af Social Entreprenørskab, som det antal personer der anvender udtrykket.

Sociale udfordringer

P1000774

Forebyggende indsatser styrker relationer og netværk

Ny rapport giver en række gode eksempler på, hvordan man styrker relationer og netværk, udvikler sociale og faglige færdigheder, når udsatte børn og unge skal hjælpes til en positiv udvikling.


Socialt iværksætteri

DSC_2774

Social innovation

Det drejer sig ikke nødvendigvis om flere penge til det sociale område, men om at skabe nye modeller for forebyggelse og løsning af sociale problemer.

Socialt iværksætteri

Suså

Nyt projekt: NatureWorks

NatureWorks er et sammenhængende vejledningsforløb for udfordrede unge i alderen 15 til 25 år, hvor hovedsagelig uderummet og naturen danner de pædagogiske rammer for aktiviteterne.

Socialt iværksætteri

Soveposer1

Sommer Adventure

NaturCompagniet inviterer børnefamilier, der ikke selv har råd til ferie, på adventure i den svenske vildmark. Vi vil give børnene og deres forældre nogle vidunderlige oplevelser i naturen, og skabe et frirum så de føler, at de er på ferie.


Sociale udfordringer

Teknologi 008

Anbragte børn er tabere i IT-samfundet

Det afspejler en undersøgelse fra Børnehjælpsdagen, der finder, at blot hver tredje anbragte barn/ung har sin egen personlige computer.

Socialt iværksætteri

IMG_2498

Hjælp til unge med at genfinde troen på sig selv

Unge med psykiske udfordringer har brug for støtte til at komme i gang med uddannelse eller job. Ellers risikerer de at falde uden for arbejdsmarkedet.

Sociale udfordringer

DSC_0605

Vold mod børn

Hvad er vold, og hvorfor sker det?


Socialt iværksætteri

IMG_4033

Anerkendende støtte hjælper udsatte unge på vej

I det forebyggende arbejde med udsatte 18-22-årige fokuserer foranstaltningernes kontaktpersoner på at støtte de unges egne kompetencer og netværksdannelse.

Socialt iværksætteri

IMG_3561

Specialisterne får tre millioner fra ny venturefond

Specialisterne ansætter mennesker med forskellige former for autisme, som arbejder med it og avanceret dataregistrering.

Sociale udfordringer

DSC_0140-1

Brug for en forstærket ADHD-indsats

Der er meget at vinde for den enkelte ved en forstærket indsats. For eksempel ved at vende en ofte tilstedeværende negativ spiral med nederlag efter nederlag.