Drenge Bader

Kanotur på Susåen

NaturCompagniet samler de unge op på et misbrugscenter på Frederiksberg, og har aftalt med centrets leder, at vi denne gang ikke har en psykolog eller psykoterapeut med i støttegruppen. Lederen fandt, at de unge har godt af at være alene, uden den person som iagttager dem og ”passer på dem” i hverdagen.

Det er første gang vi er på tur uden faglig psykologisk assistance, og vi er meget spændte på hvordan det vil forløbe. De unge er under behandling og har alle en dobbeltdiagnose, som betyder, at de både har en psykisk sygdom og et misbrug af stoffer og/eller alkohol. Graden af henholdsvis psykisk lidelse og misbrug kan variere meget. For unge med svære psykiske, misbrugsrelaterede og sociale problemstillinger, som griber ind i hinanden, kan det være en daglig kamp at få hverdagen til at hænge sammen.

Planen er denne gang, at de unge ”bare” skal have en fantastisk oplevelse. To dage i naturen med ro, stilhed og fordybelse – væk fra en hektisk og larmende hverdag i København, med ”alt det” der frister. Den største udfordring for disse unge under behandling, er nemlig risikoen for at de får tilbagefald – dvs. falder tilbage til brug af stoffer og/eller alkohol.

Flere af de unge i støttegruppen har tidligere i deres liv været udsat for forskellige overgreb af voksne. Men til trods for disse oplevelser og perioder med ”selvmedicinering”, har de en tro på at komme videre. Mange af dem har en stor lyst til at genoptage uddannelse og/eller komme ind på arbejdsmarkedet.

Vi padler fra Næsby Bro, og den første del af turen foregår på Susåen, hvor der bliver brugt meget energi på at ligge forrest i feltet. Og det er godt, for det bidrager til at opbygge et stof i hjernen – dopamin – som bl.a. unge med ADHD har mangel på. Dog skal der sparres lidt på kræfterne, da der ude på Tystrup Sø venter stærk modvind og bølger.

Ude på søen går der da heller ikke længe før den første kano råber: ”Hvornår er vi der?”. NaturGuiden der i princippet kun er med for at skabe rammerne for de unges oplevelse, og ikke mindst sikkerhed, svarer: ”Find et sted I mener, der er egnet til lejr”. De unge debatterer og bliver enige om en plads lidt syd for Sølinien.

Det viser sig at være en forrygende plads. Vi har den for os selv, teltene kan stå plant og her er en fantastisk udsigt til solnedgang over søen. Teltene bliver stillet op, bålet tændt og madlavningen begynder.

De unge har fiskestænger med og en stærk tro på at fange gedder, aborre og ørred. Men det er godt, at NaturCompagniet har medbragt mad, for til trods for stor ihærdighed, bliver der ikke fanget fisk – selv om vi kan se dem nappe efter myg i overfladen. Næste gang skal vi have noget rigtig madding med!

Hvor er naturen fed

De unge bliver siddende ved bålet til langt ud på aftenen. ”Hvor er det dejligt at sidde her og kigge ind i bålet, og nyde stilheden. Hvor er naturen fed! Her slapper jeg helt af – væk fra støj og larm i byen. Og alt det, der lokker mig ud i noget lort!. Og vi er blevet rystet sammen på en helt ny måde. Cool!”

”Hvor er det godt at være sammen med en voksen (NaturGuiden), der kan leve sig ind i hvordan vi har det, og kan hjælpe os til at slappe af og ”bare være”. Jeg er glad for at være på det center, jeg er på nu. Men tidligere har det ikke været godt. Der har været mange voksne ind over, men det har aldrig rigtig virket.”

Bedre tilbagemelding kan vi ikke få i NaturCompagniet. Det er dét som giver os energi og troen på, at vi gør en kæmpe forskel. Vi kan konstatere, at vores indsats virker – med eller uden psykologisk bistand – og håber, at vi kan få lov til at bygge projektet op i en stor skala. Til gode for så mange sårbare unge som muligt.

Men det kræver, at kommuner og andre offentlige institutioner samarbejder. Det burde jo være enkelt, da dét vi kan levere er billigere og mere effektfuldt, end de fleste andre kendte løsninger. Og fonden stiller alt udstyr samt NaturGuide til rådighed for støttegrupperne i naturen. Kommunerne udviser stor interesse, når vi holder møder med dem. Men NaturCompagniet kunne have gennemført en lang række støttegrupper, i den tid der går, mens vi venter på svar!

Sociale udfordringer

IMG_2919

Ungekompasset

Psykisk sårbare unge savner oplysninger og overblik over deres muligheder for at få hjælp. Det kan hjemmesiden – Ungekompasset.dk – råde bod på.

NaturCompagniet

IMG_3963

Test af lokaliteter for støttegrupper i naturen

Disse lokaliteter opfylder ønsket om at være ”in the middle of nowhere”, og giver rig mulighed for at de unge kan opleve stilheden og ”utroligheden” i naturen.

Socialt iværksætteri

IMG_4033

Anerkendende støtte hjælper udsatte unge på vej

I det forebyggende arbejde med udsatte 18-22-årige fokuserer foranstaltningernes kontaktpersoner på at støtte de unges egne kompetencer og netværksdannelse.


NaturCompagniet

IMG_1998

NaturCompagniet til Hallandsåsen i Skåne

Rygsækkene er pakket, vandreskoene snøret, og gruppen af de sårbare unge er parate til at vandre op mod det første sted, hvor vi skal slå lejr ved Trollehaller-massivet.

Socialt iværksætteri

IMG_1209

Støttegrupper for sårbare børn og unge

Fonden Børns Velfærd skaber de – pædagogiske – rammer og et frirum i naturen, der skal bidrage til at sårbare børn og unge får en række positive oplevelser. Hvor de er afslappede, opmærksomme og engagerede.

Sociale udfordringer

P1000860

Hele vejen rundt – Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer

Unge med rusmiddelproblemer har brug for støtte fra fagpersonerne omkring sig. De har det typisk svært på mange områder i deres liv og hverdag, og de oplever ikke altid, at deres problemer med rusmidler er de største eller dem, der fylder mest.


NaturCompagniet

IMG_3783

Fonden arrangerer støttegruppe i naturen for sårbare unge

Under projektet ”NaturCompagniet” har SPRiNGSTERS netop været på en to dages tur med en gruppe psykisk sårbare unge og deres terapeut. De unge er alle dobbeldiagnosticeret; dvs ved siden af deres psykiatriske diagnoser har alle et alkohol eller stofmisbrug.

NaturCompagniet

IMG_0485

Traumatiske oplevelser med i skoletasken

I flere af vores støttegrupper i naturen oplever vi unge der har forsøgt, at starte på uddannelse flere gange, men som forlader skolen umiddelbart efter studiestart. De fortæller om, at de er bange for at føle sig unødvendige, at de vågner om natten badet i sved, fordi oplevelsen af at være en fiasko i klasselokalet endnu en gang har hjemsøgt dem.

Socialt iværksætteri

Smil i sten

Ny platform for sårbare unge

Fonden vil udvikle en platform, hvor børn og unge der har fået stilet en diagnose, kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udredningen.


NaturCompagniet

IMG_1723

Hvad kan naturen?

I naturen trives deltagerne ved at der er ”højt til loftet”, ro, naturoplevelser og gode samtale”rum”. De får lettere ved at kommunikere, samarbejde, udvikle relationer og koncentrere sig.

Sociale udfordringer

DSC_0605

Vold mod børn

Hvad er vold, og hvorfor sker det?

Sociale udfordringer

IMG_3029

22.000 børn og unge har en psykiatrisk diagnose

Antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, er eksploderet.


NaturCompagnietRapporter/Litteratur

IMG_2488

Dokumentation for naturens effekt – analyser og studier

Danske børn er rykket indendørs gennem de sidste 20 år. Faktisk er der kun halvt så mange i friluftslivet, end da deres forældre var børn. De negative effekter ved væsentlig mindre tid i naturen er mange.

Sociale udfordringer

IMG_2888

Curling-debat fjerner fokus fra reelle problemer med børn og unge

Det største problem omkring børn og unge i dagens Danmark er ikke, hvordan den brede middelklasse opdrager deres børn. Det største problem er den gruppe af udsatte unge – fra alle samfundslag – som lever uden kærlighed og støtte fra deres forældre.

Sociale udfordringer

DSC_2226

Børn med funktionsnedsættelser har få venner

Funktionsnedsættelser hos børn har især betydning for deres kontakt med andre. De har flere konflikter med kammerater og lærere, end andre børn har, og større risiko for at blive mobbet og for selv at mobbe.


Socialt iværksætteri

IMG_4179

Det sociale enzym – Debat om velfærdssamfundet!

“Det sociale enzym” er et bud på, hvad der kan være den nye sammenhængskraft i vores velfærdssamfund.

NaturCompagniet

Drenge Bader

Kanotur på Susåen

Unge stofmisbrugere under behandling på to dages ophold i naturen, med ro, stilhed og fordybelse. Væk fra en hektisk og larmende hverdag i København, med ”alt det” der kan friste dem.

Socialt iværksætteri

Suså

Nyt projekt: NatureWorks

NatureWorks er et sammenhængende vejledningsforløb for udfordrede unge i alderen 15 til 25 år, hvor hovedsagelig uderummet og naturen danner de pædagogiske rammer for aktiviteterne.


NaturCompagniet

P1000799

Fonden arrangerer “Træningslejr” i naturen

For at skabe det største udbytte for støttegrupperne specifikt, samt børn og unge generelt, vil Fonden derfor tilbyde introduktionsdage til ophold i ”vildmarken”. På disse kurser vil vi over to dage formidle forhold og sammenhænge i naturen samt ikke mindst opbygge en række færdigheder hos de unge.

NaturCompagniet

DrengeSusBål

En bjørnetjeneste – at efterlade børn og unge indendørs!

Fonden vil så gerne have, at forskningen fra udlandet kan anvendes herhjemme så hurtigt som muligt. Vi kan konstatere, at flere og flere børn og unge lider af stress, depression og angst. Her har vi jo en medicin der virker – og så er den uden bivirkninger og gratis!

Sociale udfordringer

DSC_0140-1

Brug for en forstærket ADHD-indsats

Der er meget at vinde for den enkelte ved en forstærket indsats. For eksempel ved at vende en ofte tilstedeværende negativ spiral med nederlag efter nederlag.


NaturCompagniet

IMG_4072

Erfaringer fra NaturCompagniet

På baggrund af succesen med støttegrupper for sårbare unge i naturen, har Fonden Børns Velfærd arrangeret en række nye støttegrupper i naturen.

Socialt iværksætteri

DSC_2774

Social innovation

Det drejer sig ikke nødvendigvis om flere penge til det sociale område, men om at skabe nye modeller for forebyggelse og løsning af sociale problemer.

Socialt iværksætteri

Phonejuni 017

Pensler kan være den nye pille

Når mennesker med psykiske sygdomme får hjælp til at udtrykke sig kunstnerisk, får de det bedre.


Sociale udfordringer

IMG_4113

Lange ventetider for psykisk sårbare børn

Ventetiden kan få konsekvenser børn med psykiske vanskeligheder. Børnene kan risikere at udvikle yderligere adfærdsmæssige vanskeligheder i ventetiden eller når de ikke er i behandling. De kan f.eks. blive aggressive eller udadreagerende.

Socialt iværksætteri

IMG_0664

KAMPAGNE: Flere børn og unge i naturen

Vi er i færd med at kontakte et hold med meget forskellig baggrund til at hjælpe os. Vi vil invitere hjerneforskere, kunstnere, erhvervsfolk, psykologer, pædagoger og naturvejledere til sammen med os at afholde et “brainstorm-møde” om mulige løsninger. Det vil naturligvis foregå i naturen – ødemarken i Sverige, og er planlagt til afholdelse slut september.

NaturCompagniet

P1000590

Vilde rødder i NaturCompagniet

Som supplement til aktiviteterne i NaturCompagniet – støttegrupper for børn og unge i naturen – er vi nu også begyndt at samle planter, bær og svampe i skove, på strande, strandenge og heder.


Sociale udfordringer

DSC_0034-1

Nyt forskningsprojekt

Overvægt, indlæringsvanskeligheder og mistrivsel pga. dårlig mad er vilkårene for et stadigt stigende antal børn i Danmark.

Socialt iværksætteri

IMG_2330

Socialt design

Designere kan bidrage til at skabe bedre velfærdsydelser til færre penge!

Socialt iværksætteri

blyanter_

Sociale Iværksættere

I grænselandet mellem det offentlige, private virksomheder og frivilligorganisationer findes en gruppe ildsjæle med et stærkt socialt engagement.