Drenge Bader

Kanotur på Susåen

NaturCompagniet samler de unge op på et misbrugscenter på Frederiksberg, og har aftalt med centrets leder, at vi denne gang ikke har en psykolog eller psykoterapeut med i støttegruppen. Lederen fandt, at de unge har godt af at være alene, uden den person som iagttager dem og ”passer på dem” i hverdagen.

Det er første gang vi er på tur uden faglig psykologisk assistance, og vi er meget spændte på hvordan det vil forløbe. De unge er under behandling og har alle en dobbeltdiagnose, som betyder, at de både har en psykisk sygdom og et misbrug af stoffer og/eller alkohol. Graden af henholdsvis psykisk lidelse og misbrug kan variere meget. For unge med svære psykiske, misbrugsrelaterede og sociale problemstillinger, som griber ind i hinanden, kan det være en daglig kamp at få hverdagen til at hænge sammen.

Planen er denne gang, at de unge ”bare” skal have en fantastisk oplevelse. To dage i naturen med ro, stilhed og fordybelse – væk fra en hektisk og larmende hverdag i København, med ”alt det” der frister. Den største udfordring for disse unge under behandling, er nemlig risikoen for at de får tilbagefald – dvs. falder tilbage til brug af stoffer og/eller alkohol.

Flere af de unge i støttegruppen har tidligere i deres liv været udsat for forskellige overgreb af voksne. Men til trods for disse oplevelser og perioder med ”selvmedicinering”, har de en tro på at komme videre. Mange af dem har en stor lyst til at genoptage uddannelse og/eller komme ind på arbejdsmarkedet.

Vi padler fra Næsby Bro, og den første del af turen foregår på Susåen, hvor der bliver brugt meget energi på at ligge forrest i feltet. Og det er godt, for det bidrager til at opbygge et stof i hjernen – dopamin – som bl.a. unge med ADHD har mangel på. Dog skal der sparres lidt på kræfterne, da der ude på Tystrup Sø venter stærk modvind og bølger.

Ude på søen går der da heller ikke længe før den første kano råber: ”Hvornår er vi der?”. NaturGuiden der i princippet kun er med for at skabe rammerne for de unges oplevelse, og ikke mindst sikkerhed, svarer: ”Find et sted I mener, der er egnet til lejr”. De unge debatterer og bliver enige om en plads lidt syd for Sølinien.

Det viser sig at være en forrygende plads. Vi har den for os selv, teltene kan stå plant og her er en fantastisk udsigt til solnedgang over søen. Teltene bliver stillet op, bålet tændt og madlavningen begynder.

De unge har fiskestænger med og en stærk tro på at fange gedder, aborre og ørred. Men det er godt, at NaturCompagniet har medbragt mad, for til trods for stor ihærdighed, bliver der ikke fanget fisk – selv om vi kan se dem nappe efter myg i overfladen. Næste gang skal vi have noget rigtig madding med!

Hvor er naturen fed

De unge bliver siddende ved bålet til langt ud på aftenen. ”Hvor er det dejligt at sidde her og kigge ind i bålet, og nyde stilheden. Hvor er naturen fed! Her slapper jeg helt af – væk fra støj og larm i byen. Og alt det, der lokker mig ud i noget lort!. Og vi er blevet rystet sammen på en helt ny måde. Cool!”

”Hvor er det godt at være sammen med en voksen (NaturGuiden), der kan leve sig ind i hvordan vi har det, og kan hjælpe os til at slappe af og ”bare være”. Jeg er glad for at være på det center, jeg er på nu. Men tidligere har det ikke været godt. Der har været mange voksne ind over, men det har aldrig rigtig virket.”

Bedre tilbagemelding kan vi ikke få i NaturCompagniet. Det er dét som giver os energi og troen på, at vi gør en kæmpe forskel. Vi kan konstatere, at vores indsats virker – med eller uden psykologisk bistand – og håber, at vi kan få lov til at bygge projektet op i en stor skala. Til gode for så mange sårbare unge som muligt.

Men det kræver, at kommuner og andre offentlige institutioner samarbejder. Det burde jo være enkelt, da dét vi kan levere er billigere og mere effektfuldt, end de fleste andre kendte løsninger. Og fonden stiller alt udstyr samt NaturGuide til rådighed for støttegrupperne i naturen. Kommunerne udviser stor interesse, når vi holder møder med dem. Men NaturCompagniet kunne have gennemført en lang række støttegrupper, i den tid der går, mens vi venter på svar!

Socialt iværksætteri

IMG_0054

Elektronisk legeplads

Flere større legepladser i Danmark har investeret i ‘den elektroniske legeplads’, som er en interaktiv legeplads, hvor pæle på pladsen samt diverse legeremedier har tilkobling til en computer, hvor børnenes præstationer registreres.

NaturCompagnietRapporter/LitteraturSocialt iværksætteri

Hike Esrum

Positive sammenhænge mellem sårbare unge og natur

Gennem de to år fonden har drevet NaturCompagniet, har vi kunne iagttage en lang række fordele og udviklingsmuligheder, der er forbundet med at de sårbare unge opholder sig i naturen over flere dage.

NaturCompagniet

Regn Bål

Godt humør i regn og blæst

Forårets støttegrupper i naturen har været præget af regn og blæst. Men vi har udstyret til at klare det, og de unge har ikke ladet sig påvirke af det ustadige vejr. Tværtimod. Det har givet en styrket oplevelse af sammenhold og fællesskab.


Socialt iværksætteri

IMG_0664

KAMPAGNE: Flere børn og unge i naturen

Vi er i færd med at kontakte et hold med meget forskellig baggrund til at hjælpe os. Vi vil invitere hjerneforskere, kunstnere, erhvervsfolk, psykologer, pædagoger og naturvejledere til sammen med os at afholde et “brainstorm-møde” om mulige løsninger. Det vil naturligvis foregå i naturen – ødemarken i Sverige, og er planlagt til afholdelse slut september.

Sociale udfordringer

IMG_2919

Ungekompasset

Psykisk sårbare unge savner oplysninger og overblik over deres muligheder for at få hjælp. Det kan hjemmesiden – Ungekompasset.dk – råde bod på.

Socialt iværksætteri

IMG_4577

Sociale virksomheder sættes på den politiske dagsorden

Alle taler om dem, men nu vil regeringen og Enhedslisten gøre noget ved det: De såkaldte socialøkonomiske virksomheder. Virksomhederne, som har det til fælles, at de ansætter personer med nedsat arbejdsevne, handicap eller sociale og psykiske problemer.


Sociale udfordringer

IMG_1839

“Jeg kommer heller ikke idag”

Ofte – men ikke altid – kan sårbarheden ses. Den kan ses i den unges adfærd, som for eksempel kan være udadreagerende eller selvdestruktiv.

Sociale udfordringer

IMG_3029

22.000 børn og unge har en psykiatrisk diagnose

Antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, er eksploderet.

Sociale udfordringer

IMG_1571

Fattige børn på dagsordnen

60.000 danske børn befinder sig under fattigdomsgrænsen. De lever i familier, hvor der i reglen ikke er råd til ferieoplevelser, fritids­aktiviteter, en ordentlig børnefødselsdag eller bare det at få en ordentlig madpakke med til frokost. Det kan medvirke til social isolation, hvilket kan skabe problemer for børnene langt ud i fremtiden.


Socialt iværksætteri

Birds on wire

Udvikling af to app´s

Fonden er involveret i udvikling af to app´s, som begge har til formål at løse sociale udfordringer omkring børn og unge. Den ene app er målrettet depressionsramte unge, og tager afsæt i metakognitiv terapi. Den anden skal bidrage til børnefællesskaber gennem bl.a. legeaftaler i naturen.

Socialt iværksætteri

DSC_0679

Socialt entreprenørskab

I denne artikelsamling formidles den nyeste viden om et fænomen, der i disse år er under hastig udbredelse: Socialt iværksætteri.

NaturCompagniet

P1000590

Vilde rødder i NaturCompagniet

Som supplement til aktiviteterne i NaturCompagniet – støttegrupper for børn og unge i naturen – er vi nu også begyndt at samle planter, bær og svampe i skove, på strande, strandenge og heder.


NaturCompagniet

Pige med kamera

Spørgeskema undersøgelse

Med undersøgelsen ønsker vi at komme tættere på, hvad der kan motivere flere børn og unge til at deltage i vores aktiviteter, og komme ud i naturen.

Sociale udfordringer

DSC_0140-1

Brug for en forstærket ADHD-indsats

Der er meget at vinde for den enkelte ved en forstærket indsats. For eksempel ved at vende en ofte tilstedeværende negativ spiral med nederlag efter nederlag.

Sociale udfordringer

DSC_0605

Vold mod børn

Hvad er vold, og hvorfor sker det?


NaturCompagniet

Regn Bål

Sårbare unge i ødemarken – uden net og sociale medier

De sårbare unge koncentrerer sig, og er fuldt fordybet i det helt basale – at holde sig tørre, varme og mætte. Det er en tilstand, der ligger uendeligt langt væk fra deres hverdag, hvor de hele tiden er ”på” – nettet og de sociale medier.

Socialt iværksætteri

blyanter_

Sociale Iværksættere

I grænselandet mellem det offentlige, private virksomheder og frivilligorganisationer findes en gruppe ildsjæle med et stærkt socialt engagement.

NaturCompagniet

Kano Grupper

Kanotur på Immeln

Formålet med denne tur er, at få de unge til at øge deres sociale bevidsthed samt ikke mindst, at skabe de rammer, som kan bidrage til et ”helle” fra dagligdagen.


Socialt iværksætteri

IMG_3561

Specialisterne får tre millioner fra ny venturefond

Specialisterne ansætter mennesker med forskellige former for autisme, som arbejder med it og avanceret dataregistrering.

Sociale udfordringer

DSC_2226

Børn med funktionsnedsættelser har få venner

Funktionsnedsættelser hos børn har især betydning for deres kontakt med andre. De har flere konflikter med kammerater og lærere, end andre børn har, og større risiko for at blive mobbet og for selv at mobbe.

NaturCompagniet

Søderåsen

NaturCompagniet i vildmarken

Mange kan med rette spørge om, det er en god ide, at tage en gruppe sårbare unge med ud i naturen, i regn og iskold blæst? Og skulle opholde sig to dage i den sydsvenske vildmark i telt og shelter?


Sociale udfordringer

P1000860

Hele vejen rundt – Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer

Unge med rusmiddelproblemer har brug for støtte fra fagpersonerne omkring sig. De har det typisk svært på mange områder i deres liv og hverdag, og de oplever ikke altid, at deres problemer med rusmidler er de største eller dem, der fylder mest.

Sociale udfordringer

DSC_1132

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk

Det viser en ny rapport fra SFI, der kortlægger effekterne af slægtspleje sammenlignet med familiepleje.

NaturCompagniet

IMG_4072

Erfaringer fra NaturCompagniet

På baggrund af succesen med støttegrupper for sårbare unge i naturen, har Fonden Børns Velfærd arrangeret en række nye støttegrupper i naturen.


Socialt iværksætteri

IMG_4033

Anerkendende støtte hjælper udsatte unge på vej

I det forebyggende arbejde med udsatte 18-22-årige fokuserer foranstaltningernes kontaktpersoner på at støtte de unges egne kompetencer og netværksdannelse.

Socialt iværksætteri

Smil i sten

Ny platform for sårbare unge

Fonden vil udvikle en platform, hvor børn og unge der har fået stilet en diagnose, kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udredningen.

Sociale udfordringer

IMG_4113

Lange ventetider for psykisk sårbare børn

Ventetiden kan få konsekvenser børn med psykiske vanskeligheder. Børnene kan risikere at udvikle yderligere adfærdsmæssige vanskeligheder i ventetiden eller når de ikke er i behandling. De kan f.eks. blive aggressive eller udadreagerende.


Socialt iværksætteri

IMG_2330

Socialt design

Designere kan bidrage til at skabe bedre velfærdsydelser til færre penge!

NaturCompagniet

IMG_0485

Traumatiske oplevelser med i skoletasken

I flere af vores støttegrupper i naturen oplever vi unge der har forsøgt, at starte på uddannelse flere gange, men som forlader skolen umiddelbart efter studiestart. De fortæller om, at de er bange for at føle sig unødvendige, at de vågner om natten badet i sved, fordi oplevelsen af at være en fiasko i klasselokalet endnu en gang har hjemsøgt dem.

NaturCompagniet

DrengeSusBål

En bjørnetjeneste – at efterlade børn og unge indendørs!

Fonden vil så gerne have, at forskningen fra udlandet kan anvendes herhjemme så hurtigt som muligt. Vi kan konstatere, at flere og flere børn og unge lider af stress, depression og angst. Her har vi jo en medicin der virker – og så er den uden bivirkninger og gratis!