Kano Grupper

Kanotur på Immeln

Vi mødes med støttegruppen og deres psykolog ved færgelejet i Helsingborg, og kører i bus til dét, der bliver kaldt den ”sidste ødemark i Sydsverige”. De unge der deltager på denne tur har alle en diagnose som ADHD, OCD, spiseforstyrrelse eller borderline. Fælles for dem er, at de har vanskeligt ved at være sammen med andre og fungere i socialt fællesskab. Flere af dem har en oplevelse af, at de står helt alene med deres psykiske eller fysiske lidelse.

Formålet med denne tur er derfor, at få de unge til at øge deres sociale bevidsthed samt ikke mindst, at skabe de rammer, som kan bidrage til et ”helle” fra dagligdagen.

Kanoerne bliver pakket. De unge introduceres til sikkerhed, og opdelt i hold af tre som skal samarbejde om at sejle kanoen hen til den første lille ø, hvor vi skal slå lejr. NaturGuiden kan hurtigt iagttage, hvilke hold der fungerer og hvilke der skal have opbakning til, at sejladsen bliver en succes. Meget hurtigt opstår smil og glade stemmer i kanoerne, selv om der sejles ind i siv eller trægrene på bredden.

Fremme ved øén samarbejder de unge om at opstille telte, hente brænde, tænde bål og tilberede middagen. Alt dette giver mening for at de skal kunne holde sig tørre, varme og få noget at spise, så derfor deltager alle aktivt i de forskellige projekter.

Efter middagen, tilberedt over bålet, skal de igennem en øvelse som vi ikke før har testet, men som især amerikansk forskning har meget fokus på. Det handler om, at de unge bliver opdelt i hold af to og to, hvor den ene får bind for øjnene og den anden skal føre gennem et terræn af bakker, skov og åbne arealer. Den unge med bind for øjnene skal herefter optegne terrænet på papir og beskrive lyde, dufte, smag, om det gik op eller ned af bakke, etc. Denne øvelse er dels med til at skabe en oplevelse af at ”stole på andre”, dels til at den unge åbner op for alle sanser. Øvelsen skaber også opmærksomhed, kreativitet og motorik.

De unge var begejstret for øvelsen, og vi kunne konstatere, at den har den ønskede effekt. En effekt vi skal bruge til en øvelse dagen efter, nemlig ”Optag din egen film”!

Næste morgen pakker vi lejren sammen og fortsætter i kano til den næste lille ø. Nu er det næsten blevet rutine for de unge, at opstille lejr og få det hele til at fungere. De, der dagen før måske var lidt tilbageholdene eller mest passede sig selv, er i flere tilfælde nu dem der tager initiativ og hjælper de andre.

Optag din egen film

Nu skal vi i gang med øvelsen ”Optag din egen film”. En film, med en scene, som den enkelte unge har valgt. En location, hvor han/hun er tryg, oplever ro, nærvær og fordybelse, behagelige dufte og lyde. Her skal den unge bruge sine sanser – opøvet fra øvelsen dagen forinden. Filmen indspilles for den unges indre blik – og bliver til en scene han/hun altid kan vende tilbage til og afspille, når behovet melder sig i hverdagen: ked af det, deprimeret, stresset, mobbet, eksamenspres, etc.

Foran bålet, inden de unge skal i soveposerne, fortæller de hvor stor en oplevelse det har været for dem at være på denne tur. ”Jeg føler ikke længere, at jeg er alene med mine problemer. Jeg tror, at mange af os er blevet venner og skal se hinanden når vi kommer hjem. Når jeg bliver ked af det, er det rart, at have den der film jeg optog tidligere i dag. Så kan jeg huske på noget der føles roligt og godt. Jeg tror filmen skal have titlen: ”The Outsiders”

 

 

Sociale udfordringer

IMG_4496

Børn lider mentalt af natur-mangel

Ny forskning viser, at et tættere naturforhold gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedtilstand.

Kultur

BålGitte

Oplevelse af ADHD

De unge med ADHD er jo lige så forskellige som alle andre, og derfor har vi forsøgt at finde ind til nogle mere individuelle beskrivelser af at leve med ADHD. Vi har således samlet på en række udtalelser fra de unge omkring deres erfaringer.

Sociale udfordringer

Teknologi 008

Anbragte børn er tabere i IT-samfundet

Det afspejler en undersøgelse fra Børnehjælpsdagen, der finder, at blot hver tredje anbragte barn/ung har sin egen personlige computer.


NaturCompagniet

IMG_4483

Virker ‘en dosis natur’ på samme måde som ‘en dosis medicin’ mod ADHD hos børn?

Det er bare et af de spørgsmål, Matt Stevenson undersøger i sit ph.d.-projekt hos Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet.

NaturCompagniet

Skovtykning

Vandre-terapi

Som supplement til vores støttegrupper i naturen over flere dage i ”vildmarken”, kan NaturCompagniet nu også tilbyde vandring på en enkel dag. Vi kombinerer en lang række gavnlige faktorer for sårbare unge i én enkelt pakke: bevægelse, natur og socialt samvær.

Sociale udfordringer

DSC00133

Natur til hjernen

Forskning viser, at forsøgspersoner, der gik ture i naturen, følte sig langt mindre deprimerede og trætte end dem, der gik tur i et shoppingcenter


Socialt iværksætteri

Suså

Nyt projekt: NatureWorks

NatureWorks er et sammenhængende vejledningsforløb for udfordrede unge i alderen 15 til 25 år, hvor hovedsagelig uderummet og naturen danner de pædagogiske rammer for aktiviteterne.

Sociale udfordringer

P1000774

Forebyggende indsatser styrker relationer og netværk

Ny rapport giver en række gode eksempler på, hvordan man styrker relationer og netværk, udvikler sociale og faglige færdigheder, når udsatte børn og unge skal hjælpes til en positiv udvikling.

NaturCompagniet

Søderåsen

NaturCompagniet i vildmarken

Mange kan med rette spørge om, det er en god ide, at tage en gruppe sårbare unge med ud i naturen, i regn og iskold blæst? Og skulle opholde sig to dage i den sydsvenske vildmark i telt og shelter?


Socialt iværksætteri

Soveposer1

Sommer Adventure

NaturCompagniet inviterer børnefamilier, der ikke selv har råd til ferie, på adventure i den svenske vildmark. Vi vil give børnene og deres forældre nogle vidunderlige oplevelser i naturen, og skabe et frirum så de føler, at de er på ferie.

Sociale udfordringer

DSC_1132

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk

Det viser en ny rapport fra SFI, der kortlægger effekterne af slægtspleje sammenlignet med familiepleje.

NaturCompagniet

IMG_1967

Typisk program for støttegrupper i naturen med NaturCompagniet

Her kan du læse om det program, vi benytter som skabelon for vores aktiviteter med støttegrupper for børn og unge i naturen.


Sociale udfordringer

IMG_3638

Beskrivelse af psykiske sygdomme blandt børn

I denne artikel gives en kort gennemgang af de mest udbredte psykiske sygdomme hos børn og unge.

NaturCompagniet

Drenge Bader

Kanotur på Susåen

Unge stofmisbrugere under behandling på to dages ophold i naturen, med ro, stilhed og fordybelse. Væk fra en hektisk og larmende hverdag i København, med ”alt det” der kan friste dem.

NaturCompagnietRapporter/Litteratur

IMG_2488

Dokumentation for naturens effekt – analyser og studier

Danske børn er rykket indendørs gennem de sidste 20 år. Faktisk er der kun halvt så mange i friluftslivet, end da deres forældre var børn. De negative effekter ved væsentlig mindre tid i naturen er mange.


Socialt iværksætteri

Ven2 070

Fonden Børns Velfærd søger frivillige!

Vi søger researchere og fotografer til at hjælpe os med nogle spændende opgaver.

Sociale udfordringer

IMG_2919

Ungekompasset

Psykisk sårbare unge savner oplysninger og overblik over deres muligheder for at få hjælp. Det kan hjemmesiden – Ungekompasset.dk – råde bod på.

NaturCompagniet

IMG_3783

Fonden arrangerer støttegruppe i naturen for sårbare unge

Under projektet ”NaturCompagniet” har SPRiNGSTERS netop været på en to dages tur med en gruppe psykisk sårbare unge og deres terapeut. De unge er alle dobbeldiagnosticeret; dvs ved siden af deres psykiatriske diagnoser har alle et alkohol eller stofmisbrug.


NaturCompagniet

IMG_0485

Traumatiske oplevelser med i skoletasken

I flere af vores støttegrupper i naturen oplever vi unge der har forsøgt, at starte på uddannelse flere gange, men som forlader skolen umiddelbart efter studiestart. De fortæller om, at de er bange for at føle sig unødvendige, at de vågner om natten badet i sved, fordi oplevelsen af at være en fiasko i klasselokalet endnu en gang har hjemsøgt dem.

Sociale udfordringer

IMG_2888

Curling-debat fjerner fokus fra reelle problemer med børn og unge

Det største problem omkring børn og unge i dagens Danmark er ikke, hvordan den brede middelklasse opdrager deres børn. Det største problem er den gruppe af udsatte unge – fra alle samfundslag – som lever uden kærlighed og støtte fra deres forældre.

NaturCompagniet

P1000590

Vilde rødder i NaturCompagniet

Som supplement til aktiviteterne i NaturCompagniet – støttegrupper for børn og unge i naturen – er vi nu også begyndt at samle planter, bær og svampe i skove, på strande, strandenge og heder.


Socialt iværksætteri

DSC_0679

Socialt entreprenørskab

I denne artikelsamling formidles den nyeste viden om et fænomen, der i disse år er under hastig udbredelse: Socialt iværksætteri.

NaturCompagniet

IMG_4072

Erfaringer fra NaturCompagniet

På baggrund af succesen med støttegrupper for sårbare unge i naturen, har Fonden Børns Velfærd arrangeret en række nye støttegrupper i naturen.

Sociale udfordringer

DSC_0605

Vold mod børn

Hvad er vold, og hvorfor sker det?


Sociale udfordringer

IMG_1839

“Jeg kommer heller ikke idag”

Ofte – men ikke altid – kan sårbarheden ses. Den kan ses i den unges adfærd, som for eksempel kan være udadreagerende eller selvdestruktiv.

Socialt iværksætteri

IMG_0664

KAMPAGNE: Flere børn og unge i naturen

Vi er i færd med at kontakte et hold med meget forskellig baggrund til at hjælpe os. Vi vil invitere hjerneforskere, kunstnere, erhvervsfolk, psykologer, pædagoger og naturvejledere til sammen med os at afholde et “brainstorm-møde” om mulige løsninger. Det vil naturligvis foregå i naturen – ødemarken i Sverige, og er planlagt til afholdelse slut september.

NaturCompagniet

IMG_4117

Hvorfor virker NaturCompagniet så godt overfor sårbare unge?

Der er ingen tvivl om, at plads er en vigtig faktor, når der tales om trivsel for psykisk sårbare børn og unge. Uderummet byder på ”højt til loftet” og lyden kastes ikke rundt mellem væggene, som i skolen og hjemmet. De unge får også bedre mulighed for, at kunne koncentrere sig i naturen.


NaturCompagniet

Regn Bål

Godt humør i regn og blæst

Forårets støttegrupper i naturen har været præget af regn og blæst. Men vi har udstyret til at klare det, og de unge har ikke ladet sig påvirke af det ustadige vejr. Tværtimod. Det har givet en styrket oplevelse af sammenhold og fællesskab.

Socialt iværksætteri

IMG_4179

Det sociale enzym – Debat om velfærdssamfundet!

“Det sociale enzym” er et bud på, hvad der kan være den nye sammenhængskraft i vores velfærdssamfund.

NaturCompagniet

IMG_4014

”Go Wild” – Fonden inviterer 20 unge testpiloter ud i naturen

Er du mellem 17 og 25 år, og har mod på en vandretur i de svenske skove, når foråret springer ud? Så kan du og en kammerat ansøge om at blive testpilot for NaturCompagniet.