Kano Grupper

Kanotur på Immeln

Vi mødes med støttegruppen og deres psykolog ved færgelejet i Helsingborg, og kører i bus til dét, der bliver kaldt den ”sidste ødemark i Sydsverige”. De unge der deltager på denne tur har alle en diagnose som ADHD, OCD, spiseforstyrrelse eller borderline. Fælles for dem er, at de har vanskeligt ved at være sammen med andre og fungere i socialt fællesskab. Flere af dem har en oplevelse af, at de står helt alene med deres psykiske eller fysiske lidelse.

Formålet med denne tur er derfor, at få de unge til at øge deres sociale bevidsthed samt ikke mindst, at skabe de rammer, som kan bidrage til et ”helle” fra dagligdagen.

Kanoerne bliver pakket. De unge introduceres til sikkerhed, og opdelt i hold af tre som skal samarbejde om at sejle kanoen hen til den første lille ø, hvor vi skal slå lejr. NaturGuiden kan hurtigt iagttage, hvilke hold der fungerer og hvilke der skal have opbakning til, at sejladsen bliver en succes. Meget hurtigt opstår smil og glade stemmer i kanoerne, selv om der sejles ind i siv eller trægrene på bredden.

Fremme ved øén samarbejder de unge om at opstille telte, hente brænde, tænde bål og tilberede middagen. Alt dette giver mening for at de skal kunne holde sig tørre, varme og få noget at spise, så derfor deltager alle aktivt i de forskellige projekter.

Efter middagen, tilberedt over bålet, skal de igennem en øvelse som vi ikke før har testet, men som især amerikansk forskning har meget fokus på. Det handler om, at de unge bliver opdelt i hold af to og to, hvor den ene får bind for øjnene og den anden skal føre gennem et terræn af bakker, skov og åbne arealer. Den unge med bind for øjnene skal herefter optegne terrænet på papir og beskrive lyde, dufte, smag, om det gik op eller ned af bakke, etc. Denne øvelse er dels med til at skabe en oplevelse af at ”stole på andre”, dels til at den unge åbner op for alle sanser. Øvelsen skaber også opmærksomhed, kreativitet og motorik.

De unge var begejstret for øvelsen, og vi kunne konstatere, at den har den ønskede effekt. En effekt vi skal bruge til en øvelse dagen efter, nemlig ”Optag din egen film”!

Næste morgen pakker vi lejren sammen og fortsætter i kano til den næste lille ø. Nu er det næsten blevet rutine for de unge, at opstille lejr og få det hele til at fungere. De, der dagen før måske var lidt tilbageholdene eller mest passede sig selv, er i flere tilfælde nu dem der tager initiativ og hjælper de andre.

Optag din egen film

Nu skal vi i gang med øvelsen ”Optag din egen film”. En film, med en scene, som den enkelte unge har valgt. En location, hvor han/hun er tryg, oplever ro, nærvær og fordybelse, behagelige dufte og lyde. Her skal den unge bruge sine sanser – opøvet fra øvelsen dagen forinden. Filmen indspilles for den unges indre blik – og bliver til en scene han/hun altid kan vende tilbage til og afspille, når behovet melder sig i hverdagen: ked af det, deprimeret, stresset, mobbet, eksamenspres, etc.

Foran bålet, inden de unge skal i soveposerne, fortæller de hvor stor en oplevelse det har været for dem at være på denne tur. ”Jeg føler ikke længere, at jeg er alene med mine problemer. Jeg tror, at mange af os er blevet venner og skal se hinanden når vi kommer hjem. Når jeg bliver ked af det, er det rart, at have den der film jeg optog tidligere i dag. Så kan jeg huske på noget der føles roligt og godt. Jeg tror filmen skal have titlen: ”The Outsiders”

 

 

Socialt iværksætteri

IMG_2330

Socialt design

Designere kan bidrage til at skabe bedre velfærdsydelser til færre penge!

Sociale udfordringer

IMG_2888

Curling-debat fjerner fokus fra reelle problemer med børn og unge

Det største problem omkring børn og unge i dagens Danmark er ikke, hvordan den brede middelklasse opdrager deres børn. Det største problem er den gruppe af udsatte unge – fra alle samfundslag – som lever uden kærlighed og støtte fra deres forældre.

Sociale udfordringer

IMG_1571

Fattige børn på dagsordnen

60.000 danske børn befinder sig under fattigdomsgrænsen. De lever i familier, hvor der i reglen ikke er råd til ferieoplevelser, fritids­aktiviteter, en ordentlig børnefødselsdag eller bare det at få en ordentlig madpakke med til frokost. Det kan medvirke til social isolation, hvilket kan skabe problemer for børnene langt ud i fremtiden.


Kultur

BålGitte

Oplevelse af ADHD

De unge med ADHD er jo lige så forskellige som alle andre, og derfor har vi forsøgt at finde ind til nogle mere individuelle beskrivelser af at leve med ADHD. Vi har således samlet på en række udtalelser fra de unge omkring deres erfaringer.

Socialt iværksætteri

IMG_4577

Sociale virksomheder sættes på den politiske dagsorden

Alle taler om dem, men nu vil regeringen og Enhedslisten gøre noget ved det: De såkaldte socialøkonomiske virksomheder. Virksomhederne, som har det til fælles, at de ansætter personer med nedsat arbejdsevne, handicap eller sociale og psykiske problemer.

Sociale udfordringer

DSC00133

Natur til hjernen

Forskning viser, at forsøgspersoner, der gik ture i naturen, følte sig langt mindre deprimerede og trætte end dem, der gik tur i et shoppingcenter


Socialt iværksætteri

IMG_3561

Specialisterne får tre millioner fra ny venturefond

Specialisterne ansætter mennesker med forskellige former for autisme, som arbejder med it og avanceret dataregistrering.

Sociale udfordringer

DSC_2226

Børn med funktionsnedsættelser har få venner

Funktionsnedsættelser hos børn har især betydning for deres kontakt med andre. De har flere konflikter med kammerater og lærere, end andre børn har, og større risiko for at blive mobbet og for selv at mobbe.

Sociale udfordringer

Teknologi 008

Anbragte børn er tabere i IT-samfundet

Det afspejler en undersøgelse fra Børnehjælpsdagen, der finder, at blot hver tredje anbragte barn/ung har sin egen personlige computer.


Socialt iværksætteri

DSC_0584

Virksomheder kan hjælpe med frivilligt arbejde

De virksomheder, der allerede gør det, får en masse succesoplevelser, som rækker ud over, at det bliver lettere at rekruttere, fordi virksomheden udviser social ansvarlighed.

Sociale udfordringer

IMG_3029

22.000 børn og unge har en psykiatrisk diagnose

Antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, er eksploderet.

Sociale udfordringer

IMG_4113

Lange ventetider for psykisk sårbare børn

Ventetiden kan få konsekvenser børn med psykiske vanskeligheder. Børnene kan risikere at udvikle yderligere adfærdsmæssige vanskeligheder i ventetiden eller når de ikke er i behandling. De kan f.eks. blive aggressive eller udadreagerende.


Sociale udfordringer

IMG_1361

Skoleelever bevæger sig alt for lidt

Skolebørn er langt fra målet om en times daglig motion. Både skole og forældre skal rykke, hvis det skal nytte.

Sociale udfordringer

DSC_0605

Vold mod børn

Hvad er vold, og hvorfor sker det?

Sociale udfordringer

DSC_1132

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk

Det viser en ny rapport fra SFI, der kortlægger effekterne af slægtspleje sammenlignet med familiepleje.


Socialt iværksætteri

IMG_0054

Elektronisk legeplads

Flere større legepladser i Danmark har investeret i ‘den elektroniske legeplads’, som er en interaktiv legeplads, hvor pæle på pladsen samt diverse legeremedier har tilkobling til en computer, hvor børnenes præstationer registreres.

Socialt iværksætteri

blyanter_

Sociale Iværksættere

I grænselandet mellem det offentlige, private virksomheder og frivilligorganisationer findes en gruppe ildsjæle med et stærkt socialt engagement.

Socialt iværksætteri

Birds on wire

Udvikling af to app´s

Fonden er involveret i udvikling af to app´s, som begge har til formål at løse sociale udfordringer omkring børn og unge. Den ene app er målrettet depressionsramte unge, og tager afsæt i metakognitiv terapi. Den anden skal bidrage til børnefællesskaber gennem bl.a. legeaftaler i naturen.


Socialt iværksætteri

IMG_4179

Det sociale enzym – Debat om velfærdssamfundet!

“Det sociale enzym” er et bud på, hvad der kan være den nye sammenhængskraft i vores velfærdssamfund.

Sociale udfordringer

DSC_0140-1

Brug for en forstærket ADHD-indsats

Der er meget at vinde for den enkelte ved en forstærket indsats. For eksempel ved at vende en ofte tilstedeværende negativ spiral med nederlag efter nederlag.

Socialt iværksætteri

Soveposer1

Sommer Adventure

NaturCompagniet inviterer børnefamilier, der ikke selv har råd til ferie, på adventure i den svenske vildmark. Vi vil give børnene og deres forældre nogle vidunderlige oplevelser i naturen, og skabe et frirum så de føler, at de er på ferie.


Socialt iværksætteri

IMG_0664

KAMPAGNE: Flere børn og unge i naturen

Vi er i færd med at kontakte et hold med meget forskellig baggrund til at hjælpe os. Vi vil invitere hjerneforskere, kunstnere, erhvervsfolk, psykologer, pædagoger og naturvejledere til sammen med os at afholde et “brainstorm-møde” om mulige løsninger. Det vil naturligvis foregå i naturen – ødemarken i Sverige, og er planlagt til afholdelse slut september.

Socialt iværksætteri

Social Entrepreneur

Definition af Social Entreprenørskab

Der er næsten lige så mange definitioner af Social Entreprenørskab, som det antal personer der anvender udtrykket.

Sociale udfordringer

DSC_0034-1

Nyt forskningsprojekt

Overvægt, indlæringsvanskeligheder og mistrivsel pga. dårlig mad er vilkårene for et stadigt stigende antal børn i Danmark.


Socialt iværksætteri

IMG_2498

Hjælp til unge med at genfinde troen på sig selv

Unge med psykiske udfordringer har brug for støtte til at komme i gang med uddannelse eller job. Ellers risikerer de at falde uden for arbejdsmarkedet.

Sociale udfordringer

IMG_4496

Børn lider mentalt af natur-mangel

Ny forskning viser, at et tættere naturforhold gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedtilstand.

Sociale udfordringer

IMG_1839

“Jeg kommer heller ikke idag”

Ofte – men ikke altid – kan sårbarheden ses. Den kan ses i den unges adfærd, som for eksempel kan være udadreagerende eller selvdestruktiv.


Socialt iværksætteri

Smil i sten

Ny platform for sårbare unge

Fonden vil udvikle en platform, hvor børn og unge der har fået stilet en diagnose, kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udredningen.

Sociale udfordringer

P1000774

Forebyggende indsatser styrker relationer og netværk

Ny rapport giver en række gode eksempler på, hvordan man styrker relationer og netværk, udvikler sociale og faglige færdigheder, når udsatte børn og unge skal hjælpes til en positiv udvikling.

Sociale udfordringer

IMG_1946

Uholdbart – Hvem tager ansvar for en ufaglært generation?

Krisen har ramt de unge hårdt. Ungdomsarbejdsløsheden er i dag på ca. 13 procent, og mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve.