Kano Grupper

Kanotur på Immeln

Vi mødes med støttegruppen og deres psykolog ved færgelejet i Helsingborg, og kører i bus til dét, der bliver kaldt den ”sidste ødemark i Sydsverige”. De unge der deltager på denne tur har alle en diagnose som ADHD, OCD, spiseforstyrrelse eller borderline. Fælles for dem er, at de har vanskeligt ved at være sammen med andre og fungere i socialt fællesskab. Flere af dem har en oplevelse af, at de står helt alene med deres psykiske eller fysiske lidelse.

Formålet med denne tur er derfor, at få de unge til at øge deres sociale bevidsthed samt ikke mindst, at skabe de rammer, som kan bidrage til et ”helle” fra dagligdagen.

Kanoerne bliver pakket. De unge introduceres til sikkerhed, og opdelt i hold af tre som skal samarbejde om at sejle kanoen hen til den første lille ø, hvor vi skal slå lejr. NaturGuiden kan hurtigt iagttage, hvilke hold der fungerer og hvilke der skal have opbakning til, at sejladsen bliver en succes. Meget hurtigt opstår smil og glade stemmer i kanoerne, selv om der sejles ind i siv eller trægrene på bredden.

Fremme ved øén samarbejder de unge om at opstille telte, hente brænde, tænde bål og tilberede middagen. Alt dette giver mening for at de skal kunne holde sig tørre, varme og få noget at spise, så derfor deltager alle aktivt i de forskellige projekter.

Efter middagen, tilberedt over bålet, skal de igennem en øvelse som vi ikke før har testet, men som især amerikansk forskning har meget fokus på. Det handler om, at de unge bliver opdelt i hold af to og to, hvor den ene får bind for øjnene og den anden skal føre gennem et terræn af bakker, skov og åbne arealer. Den unge med bind for øjnene skal herefter optegne terrænet på papir og beskrive lyde, dufte, smag, om det gik op eller ned af bakke, etc. Denne øvelse er dels med til at skabe en oplevelse af at ”stole på andre”, dels til at den unge åbner op for alle sanser. Øvelsen skaber også opmærksomhed, kreativitet og motorik.

De unge var begejstret for øvelsen, og vi kunne konstatere, at den har den ønskede effekt. En effekt vi skal bruge til en øvelse dagen efter, nemlig ”Optag din egen film”!

Næste morgen pakker vi lejren sammen og fortsætter i kano til den næste lille ø. Nu er det næsten blevet rutine for de unge, at opstille lejr og få det hele til at fungere. De, der dagen før måske var lidt tilbageholdene eller mest passede sig selv, er i flere tilfælde nu dem der tager initiativ og hjælper de andre.

Optag din egen film

Nu skal vi i gang med øvelsen ”Optag din egen film”. En film, med en scene, som den enkelte unge har valgt. En location, hvor han/hun er tryg, oplever ro, nærvær og fordybelse, behagelige dufte og lyde. Her skal den unge bruge sine sanser – opøvet fra øvelsen dagen forinden. Filmen indspilles for den unges indre blik – og bliver til en scene han/hun altid kan vende tilbage til og afspille, når behovet melder sig i hverdagen: ked af det, deprimeret, stresset, mobbet, eksamenspres, etc.

Foran bålet, inden de unge skal i soveposerne, fortæller de hvor stor en oplevelse det har været for dem at være på denne tur. ”Jeg føler ikke længere, at jeg er alene med mine problemer. Jeg tror, at mange af os er blevet venner og skal se hinanden når vi kommer hjem. Når jeg bliver ked af det, er det rart, at have den der film jeg optog tidligere i dag. Så kan jeg huske på noget der føles roligt og godt. Jeg tror filmen skal have titlen: ”The Outsiders”

 

 

NaturCompagniet

GuleMob

Udfordrede unge nyder godt af naturen

Region Syddanmark udbyder med stor succes naturvejledning til borgere i psykiatrien. I naturen træder sygdomme i baggrunden for at lade de unge komme til og finde sig selv.

NaturCompagniet

Søderåsen

NaturCompagniet i vildmarken

Mange kan med rette spørge om, det er en god ide, at tage en gruppe sårbare unge med ud i naturen, i regn og iskold blæst? Og skulle opholde sig to dage i den sydsvenske vildmark i telt og shelter?

Sociale udfordringer

DSC_1132

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk

Det viser en ny rapport fra SFI, der kortlægger effekterne af slægtspleje sammenlignet med familiepleje.


Sociale udfordringer

DSC_0140-1

Brug for en forstærket ADHD-indsats

Der er meget at vinde for den enkelte ved en forstærket indsats. For eksempel ved at vende en ofte tilstedeværende negativ spiral med nederlag efter nederlag.

NaturCompagniet

Skovtykning

Vandre-terapi

Som supplement til vores støttegrupper i naturen over flere dage i ”vildmarken”, kan NaturCompagniet nu også tilbyde vandring på en enkel dag. Vi kombinerer en lang række gavnlige faktorer for sårbare unge i én enkelt pakke: bevægelse, natur og socialt samvær.

Sociale udfordringer

IMG_1361

Skoleelever bevæger sig alt for lidt

Skolebørn er langt fra målet om en times daglig motion. Både skole og forældre skal rykke, hvis det skal nytte.


NaturCompagniet

Pige med kamera

Spørgeskema undersøgelse

Med undersøgelsen ønsker vi at komme tættere på, hvad der kan motivere flere børn og unge til at deltage i vores aktiviteter, og komme ud i naturen.

Socialt iværksætteri

IMG_2498

Hjælp til unge med at genfinde troen på sig selv

Unge med psykiske udfordringer har brug for støtte til at komme i gang med uddannelse eller job. Ellers risikerer de at falde uden for arbejdsmarkedet.

NaturCompagniet

IMG_4483

Virker ‘en dosis natur’ på samme måde som ‘en dosis medicin’ mod ADHD hos børn?

Det er bare et af de spørgsmål, Matt Stevenson undersøger i sit ph.d.-projekt hos Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet.


Socialt iværksætteri

IMG_4033

Anerkendende støtte hjælper udsatte unge på vej

I det forebyggende arbejde med udsatte 18-22-årige fokuserer foranstaltningernes kontaktpersoner på at støtte de unges egne kompetencer og netværksdannelse.

Socialt iværksætteri

Ven2 070

Fonden Børns Velfærd søger frivillige!

Vi søger researchere og fotografer til at hjælpe os med nogle spændende opgaver.

NaturCompagniet

IMG_1723

Hvad kan naturen?

I naturen trives deltagerne ved at der er ”højt til loftet”, ro, naturoplevelser og gode samtale”rum”. De får lettere ved at kommunikere, samarbejde, udvikle relationer og koncentrere sig.


NaturCompagniet

Regn Bål

Godt humør i regn og blæst

Forårets støttegrupper i naturen har været præget af regn og blæst. Men vi har udstyret til at klare det, og de unge har ikke ladet sig påvirke af det ustadige vejr. Tværtimod. Det har givet en styrket oplevelse af sammenhold og fællesskab.

Socialt iværksætteri

Smil i sten

Ny platform for sårbare unge

Fonden vil udvikle en platform, hvor børn og unge der har fået stilet en diagnose, kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udredningen.

Socialt iværksætteri

Social Entrepreneur

Definition af Social Entreprenørskab

Der er næsten lige så mange definitioner af Social Entreprenørskab, som det antal personer der anvender udtrykket.


Socialt iværksætteri

IMG_0664

KAMPAGNE: Flere børn og unge i naturen

Vi er i færd med at kontakte et hold med meget forskellig baggrund til at hjælpe os. Vi vil invitere hjerneforskere, kunstnere, erhvervsfolk, psykologer, pædagoger og naturvejledere til sammen med os at afholde et “brainstorm-møde” om mulige løsninger. Det vil naturligvis foregå i naturen – ødemarken i Sverige, og er planlagt til afholdelse slut september.

Sociale udfordringer

IMG_2888

Curling-debat fjerner fokus fra reelle problemer med børn og unge

Det største problem omkring børn og unge i dagens Danmark er ikke, hvordan den brede middelklasse opdrager deres børn. Det største problem er den gruppe af udsatte unge – fra alle samfundslag – som lever uden kærlighed og støtte fra deres forældre.

Sociale udfordringer

DSC_0034-1

Nyt forskningsprojekt

Overvægt, indlæringsvanskeligheder og mistrivsel pga. dårlig mad er vilkårene for et stadigt stigende antal børn i Danmark.


Sociale udfordringer

DSC_2226

Børn med funktionsnedsættelser har få venner

Funktionsnedsættelser hos børn har især betydning for deres kontakt med andre. De har flere konflikter med kammerater og lærere, end andre børn har, og større risiko for at blive mobbet og for selv at mobbe.

Sociale udfordringer

DSC00133

Natur til hjernen

Forskning viser, at forsøgspersoner, der gik ture i naturen, følte sig langt mindre deprimerede og trætte end dem, der gik tur i et shoppingcenter

NaturCompagniet

Regn Bål

Sårbare unge i ødemarken – uden net og sociale medier

De sårbare unge koncentrerer sig, og er fuldt fordybet i det helt basale – at holde sig tørre, varme og mætte. Det er en tilstand, der ligger uendeligt langt væk fra deres hverdag, hvor de hele tiden er ”på” – nettet og de sociale medier.


Socialt iværksætteri

Soveposer1

Sommer Adventure

NaturCompagniet inviterer børnefamilier, der ikke selv har råd til ferie, på adventure i den svenske vildmark. Vi vil give børnene og deres forældre nogle vidunderlige oplevelser i naturen, og skabe et frirum så de føler, at de er på ferie.

Socialt iværksætteri

DSC_2774

Social innovation

Det drejer sig ikke nødvendigvis om flere penge til det sociale område, men om at skabe nye modeller for forebyggelse og løsning af sociale problemer.

Sociale udfordringer

IMG_1839

“Jeg kommer heller ikke idag”

Ofte – men ikke altid – kan sårbarheden ses. Den kan ses i den unges adfærd, som for eksempel kan være udadreagerende eller selvdestruktiv.


NaturCompagnietRapporter/LitteraturSocialt iværksætteri

Hike Esrum

Positive sammenhænge mellem sårbare unge og natur

Gennem de to år fonden har drevet NaturCompagniet, har vi kunne iagttage en lang række fordele og udviklingsmuligheder, der er forbundet med at de sårbare unge opholder sig i naturen over flere dage.

Socialt iværksætteri

Suså

Nyt projekt: NatureWorks

NatureWorks er et sammenhængende vejledningsforløb for udfordrede unge i alderen 15 til 25 år, hvor hovedsagelig uderummet og naturen danner de pædagogiske rammer for aktiviteterne.

NaturCompagniet

Drenge Bader

Kanotur på Susåen

Unge stofmisbrugere under behandling på to dages ophold i naturen, med ro, stilhed og fordybelse. Væk fra en hektisk og larmende hverdag i København, med ”alt det” der kan friste dem.


NaturCompagniet

IMG_3783

Fonden arrangerer støttegruppe i naturen for sårbare unge

Under projektet ”NaturCompagniet” har SPRiNGSTERS netop været på en to dages tur med en gruppe psykisk sårbare unge og deres terapeut. De unge er alle dobbeldiagnosticeret; dvs ved siden af deres psykiatriske diagnoser har alle et alkohol eller stofmisbrug.

NaturCompagniet

IMG_4072

Erfaringer fra NaturCompagniet

På baggrund af succesen med støttegrupper for sårbare unge i naturen, har Fonden Børns Velfærd arrangeret en række nye støttegrupper i naturen.

NaturCompagniet

IMG_3963

Test af lokaliteter for støttegrupper i naturen

Disse lokaliteter opfylder ønsket om at være ”in the middle of nowhere”, og giver rig mulighed for at de unge kan opleve stilheden og ”utroligheden” i naturen.