IMG_2498

Hjælp til unge med at genfinde troen på sig selv

Unge med psykiske udfordringer har brug for støtte til at komme i gang med uddannelse eller job. Ellers risikerer de at falde uden for arbejdsmarkedet. Det siger Psykoterapeut MPF, Kenneth Mosby, der til dagligt arbejder med psykisk syge unge på STU-skolen Rhimfaxe i Vedbæk.

På STU-skolen Rhimfaxe i Vedbæk, der tilbyder skræddersyede STU-forløb til unge med psykiske udfordringer, arbejder Kenneth Mosby som lærer og værkstedsleder. Med baggrund i sin uddannelse som psykoterapeut er han nemlig i stand til at yde den ekstra støtte, der skal hjælpe skolens elever med at blive afklaret omkring egne evner, interesser og muligheder. Målet er, at de unge skal kunne gennemføre en hverdag med planlagte arbejdsopgaver, så de på sigt kan komme i gang med et reelt job eller en uddannelse.

”Unge der lider af psykiske problemer som for eksempel ADHD, angst eller skizofreni, har ofte så store udfordringer, at de ikke er i stand til at varetage et job eller starte på en uddannelse på almindelige vilkår. Men med et STU-forløb på Rhimfaxe kan vi sikre den nødvendige støtte og hjælpe den enkelte på vej og udvikle de sociale og faglige kompetencer, der skal til for, at de kan finde og fastholde en plads på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet,” siger Kenneth Mosby.

En tryg og positiv atmosfære
Rhimfaxe har til huse på en grund, der tidligere var et gartneri, og derfor er rammerne oplagte som det erhvervsfaglige udviklingssted, der i dag udgør STU-skolen for unge med interesse for gartner-, anlægsgartner-, og i nogen omfang tømrerfaget. Skolens nuværende ni elever er alle drenge, der er udfordret i deres relationer til andre mennesker.

”De unges problemer spænder over alt fra ensomhed, tristhed, misbrugsproblemer til mobning og mistrivsel i folkeskolen eller familien – problemer, der ikke er blevet taget hånd om, og som derfor gør, at de for eksempel rammer ind i nogle depressive tilstande. De kan have tendens til at isolere sig og kan have svært ved at komme op om morgenen, hvilket hæmmer deres selvværd og sociale kompetencer,” siger Kenneth Mosby og fortsætter:

”Min opgave er derfor at være med til at opbygge et nyt fundament for deres udvikling ved at skabe en tryg og positiv atmosfære præget af mange succesoplevelser, ros og fokus på den unges ressourcer, så den unge kan udvikle en tro på at kunne blive en selvhjulpen voksen”.

Udviklingen sker i relationen
Som relationsorienteret psykoterapeut er Kenneth Mosby uddannet til at hjælpe og bistå mennesker med at udvikle sig selv ved at blive opmærksom på de reaktionsmønstre, der kan skyldes alt fra sorg, angst eller traumer i barndommen. Ved at opbygge en tæt relation til de unge på Rhimfaxe, som den unge måske ikke har haft tidligere, kan Kenneth Mosby derfor løbende opfange, hvordan den enkelte har det og dermed tilpasse sin støtte og hjælp efter behov.

”Udviklingen sker i relationen med de unge. Vores psyke er ikke dannet og udviklet af sig selv, men er et resultat af de relationer, som vi har indgået i og aktuelt er i. Derfor arbejder vi ud fra en udviklende og dynamisk relationspædagogik, hvor vi som voksne er fuldstændig ligeværdige med de unge. Vi både roser og anerkender de unge for det, de hver især kan klare at gøre her og nu. Vi stiller samtidig klare mål og tydelige grænser. Det giver de unge en fornemmelse af, hvad det vil sige at fungere i et arbejdsfællesskab, og det giver dem selvtillid samt tro på egne evner,” siger Kenneth Mosby.

På Rhimfaxe hænder det ofte, at en elev først dukker op på skolen om formiddagen, selvom den faste mødetid er kl.8.30. Når det sker, gælder det om at rose, frem for at skælde ud.

”Vi skal anerkende, at der er en grund til, at de ikke kan komme op om morgenen. Derfor skal vi faktisk rose dem for overhovedet at møde op. For efterhånden får de smag for det og ender med at møde op til tiden. Vi oplever, at vores tilgang har stor effekt, og at de unge gennemfører det planlagte STU-forløb og kommer videre i job, praktik eller uddannelse,” siger Kenneth Mosby.

Ud over Kenneth Mosbys to ugentlige dage på Rhimfaxe, har skolen ansat to faste lærere, hvoraf den ene er uddannet inden for landbrug samt efteruddannet psykoterapeut. Den anden er uddannet i idræt og voksenpædagogik. Ved siden af sit arbejde på Rhimfaxe har Kenneth Mosby sin egen praksis på Østerbro i København, hvor han blandt andet har specialiseret sig i psykoterapi til mænd.

Artikel i Fagbladet Folkeskolen

Socialt iværksætteri

Phonejuni 017

Pensler kan være den nye pille

Når mennesker med psykiske sygdomme får hjælp til at udtrykke sig kunstnerisk, får de det bedre.

Socialt iværksætteri

IMG_0054

Elektronisk legeplads

Flere større legepladser i Danmark har investeret i ‘den elektroniske legeplads’, som er en interaktiv legeplads, hvor pæle på pladsen samt diverse legeremedier har tilkobling til en computer, hvor børnenes præstationer registreres.

Sociale udfordringer

IMG_2888

Curling-debat fjerner fokus fra reelle problemer med børn og unge

Det største problem omkring børn og unge i dagens Danmark er ikke, hvordan den brede middelklasse opdrager deres børn. Det største problem er den gruppe af udsatte unge – fra alle samfundslag – som lever uden kærlighed og støtte fra deres forældre.


Sociale udfordringer

IMG_4113

Lange ventetider for psykisk sårbare børn

Ventetiden kan få konsekvenser børn med psykiske vanskeligheder. Børnene kan risikere at udvikle yderligere adfærdsmæssige vanskeligheder i ventetiden eller når de ikke er i behandling. De kan f.eks. blive aggressive eller udadreagerende.

Sociale udfordringer

DSC_0140-1

Brug for en forstærket ADHD-indsats

Der er meget at vinde for den enkelte ved en forstærket indsats. For eksempel ved at vende en ofte tilstedeværende negativ spiral med nederlag efter nederlag.

Socialt iværksætteri

IMG_4577

Sociale virksomheder sættes på den politiske dagsorden

Alle taler om dem, men nu vil regeringen og Enhedslisten gøre noget ved det: De såkaldte socialøkonomiske virksomheder. Virksomhederne, som har det til fælles, at de ansætter personer med nedsat arbejdsevne, handicap eller sociale og psykiske problemer.


Socialt iværksætteri

IMG_1209

Støttegrupper for sårbare børn og unge

Fonden Børns Velfærd skaber de – pædagogiske – rammer og et frirum i naturen, der skal bidrage til at sårbare børn og unge får en række positive oplevelser. Hvor de er afslappede, opmærksomme og engagerede.

Sociale udfordringer

IMG_1946

Uholdbart – Hvem tager ansvar for en ufaglært generation?

Krisen har ramt de unge hårdt. Ungdomsarbejdsløsheden er i dag på ca. 13 procent, og mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve.

Sociale udfordringer

P1000774

Forebyggende indsatser styrker relationer og netværk

Ny rapport giver en række gode eksempler på, hvordan man styrker relationer og netværk, udvikler sociale og faglige færdigheder, når udsatte børn og unge skal hjælpes til en positiv udvikling.


Sociale udfordringer

DSC_1132

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk

Det viser en ny rapport fra SFI, der kortlægger effekterne af slægtspleje sammenlignet med familiepleje.

Socialt iværksætteri

blyanter_

Sociale Iværksættere

I grænselandet mellem det offentlige, private virksomheder og frivilligorganisationer findes en gruppe ildsjæle med et stærkt socialt engagement.

Kultur

BålGitte

Oplevelse af ADHD

De unge med ADHD er jo lige så forskellige som alle andre, og derfor har vi forsøgt at finde ind til nogle mere individuelle beskrivelser af at leve med ADHD. Vi har således samlet på en række udtalelser fra de unge omkring deres erfaringer.


Sociale udfordringer

IMG_3029

22.000 børn og unge har en psykiatrisk diagnose

Antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, er eksploderet.

Sociale udfordringer

IMG_4496

Børn lider mentalt af natur-mangel

Ny forskning viser, at et tættere naturforhold gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedtilstand.

Sociale udfordringer

IMG_9891

Hvem er nutidens ungdomsgeneration?

Hvad kendetegner nutidens ungdomsgeneration? Kan man overhovedet tale om én generation, eller er de unge alt for forskellige? Hvordan adskiller ungdommen sig fra tidligere generationer, og hvordan er forholdet mellem generationerne?


Socialt iværksætteri

DSC_0584

Virksomheder kan hjælpe med frivilligt arbejde

De virksomheder, der allerede gør det, får en masse succesoplevelser, som rækker ud over, at det bliver lettere at rekruttere, fordi virksomheden udviser social ansvarlighed.

Socialt iværksætteri

IMG_3561

Specialisterne får tre millioner fra ny venturefond

Specialisterne ansætter mennesker med forskellige former for autisme, som arbejder med it og avanceret dataregistrering.

Sociale udfordringer

IMG_1361

Skoleelever bevæger sig alt for lidt

Skolebørn er langt fra målet om en times daglig motion. Både skole og forældre skal rykke, hvis det skal nytte.


Socialt iværksætteri

DSC_0679

Socialt entreprenørskab

I denne artikelsamling formidles den nyeste viden om et fænomen, der i disse år er under hastig udbredelse: Socialt iværksætteri.

Sociale udfordringer

DSC_0034-1

Nyt forskningsprojekt

Overvægt, indlæringsvanskeligheder og mistrivsel pga. dårlig mad er vilkårene for et stadigt stigende antal børn i Danmark.

Socialt iværksætteri

Birds on wire

Udvikling af to app´s

Fonden er involveret i udvikling af to app´s, som begge har til formål at løse sociale udfordringer omkring børn og unge. Den ene app er målrettet depressionsramte unge, og tager afsæt i metakognitiv terapi. Den anden skal bidrage til børnefællesskaber gennem bl.a. legeaftaler i naturen.


Sociale udfordringer

IMG_1839

“Jeg kommer heller ikke idag”

Ofte – men ikke altid – kan sårbarheden ses. Den kan ses i den unges adfærd, som for eksempel kan være udadreagerende eller selvdestruktiv.

Socialt iværksætteri

IMG_0664

KAMPAGNE: Flere børn og unge i naturen

Vi er i færd med at kontakte et hold med meget forskellig baggrund til at hjælpe os. Vi vil invitere hjerneforskere, kunstnere, erhvervsfolk, psykologer, pædagoger og naturvejledere til sammen med os at afholde et “brainstorm-møde” om mulige løsninger. Det vil naturligvis foregå i naturen – ødemarken i Sverige, og er planlagt til afholdelse slut september.

Sociale udfordringer

IMG_3638

Beskrivelse af psykiske sygdomme blandt børn

I denne artikel gives en kort gennemgang af de mest udbredte psykiske sygdomme hos børn og unge.


Sociale udfordringer

P1000860

Hele vejen rundt – Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer

Unge med rusmiddelproblemer har brug for støtte fra fagpersonerne omkring sig. De har det typisk svært på mange områder i deres liv og hverdag, og de oplever ikke altid, at deres problemer med rusmidler er de største eller dem, der fylder mest.

Socialt iværksætteri

Suså

Nyt projekt: NatureWorks

NatureWorks er et sammenhængende vejledningsforløb for udfordrede unge i alderen 15 til 25 år, hvor hovedsagelig uderummet og naturen danner de pædagogiske rammer for aktiviteterne.

Socialt iværksætteri

Soveposer1

Sommer Adventure

NaturCompagniet inviterer børnefamilier, der ikke selv har råd til ferie, på adventure i den svenske vildmark. Vi vil give børnene og deres forældre nogle vidunderlige oplevelser i naturen, og skabe et frirum så de føler, at de er på ferie.


Socialt iværksætteri

DSC_2774

Social innovation

Det drejer sig ikke nødvendigvis om flere penge til det sociale område, men om at skabe nye modeller for forebyggelse og løsning af sociale problemer.

Sociale udfordringer

DSC_2226

Børn med funktionsnedsættelser har få venner

Funktionsnedsættelser hos børn har især betydning for deres kontakt med andre. De har flere konflikter med kammerater og lærere, end andre børn har, og større risiko for at blive mobbet og for selv at mobbe.

Socialt iværksætteri

Smil i sten

Ny platform for sårbare unge

Fonden vil udvikle en platform, hvor børn og unge der har fået stilet en diagnose, kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udredningen.